tel./fax.: (033) 877-16-16 
A A A

20201014 101310

W dniu 14 października odbyła się w naszej szkole akademia z okazji Dnia Nauczyciela przygotowana przez członków Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie recytowali wiersze oraz składali życzenia swoim pedagogom przy akompaniamencie muzyki wykonanej na flecie przez jedną z uczennic.

Dyrektor szkoły mgr inż. Artur Piórkowski, oraz przedstawiciel Rady Rodziców złożyli wszystkim pracownikom naszej szkoły życzenia i podziękowania za całoroczny trud.
Nauczyciele, którzy wykazali się w ubiegłym roku szkolnym specjalnymi osiągnięciami, otrzymali nagrody Dyrektora i Burmistrza.
Wszystkim nauczycielom życzymy zdrowia i wytrwałości w dalszej pracy.

 

Samorząd Uczniowski

 

 

 

 

 

 

 

 

7W dniu pierwszego października 2020 r. rozpoczęliśmy pierwsze zajęcia z programu grantowego #SuperKoderzy, ścieżka - „Pogromcy języków - język angielski”.
Po przeprowadzeniu rekrutacji uczniowie z klas szóstych rozpoczęli przygodę z programowaniem. Na zajęciach zostali oni wprowadzeni w tematykę ścieżki i rozpoczęli zajęcia od zapoznania się z programem Scratch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachowując tradycję - choć ze względu na pandemię i obostrzenia sanitarne, bez udziału rodziców - najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Makowie Podhalańskim brali udział w bardzo ważnym i podniosłym dla nich wydarzeniu.
W obecności dyrekcji i wychowawczyń pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie. Przyrzekali być dobrymi Polakami i pilnymi uczniami oraz godnie reprezentować swoją klasę. Po ślubowaniu uroczystego pasowania na ucznia pięknym piórem dokonał pan dyrektor Artur Piórkowski, który odczytał również list z serdecznymi życzeniami dla dzieci od pana burmistrza Pawła Sali.
Wszystkie pierwszaki otrzymały biało - czerwone proporczyki od Rady Rodziców, pamiątkowe dyplomy, kuferki z pomocami dydaktycznymi i lizaki ufundowane przez rodziców. Słodkimi upominkami obdarował uczniów pan burmistrz, a koledzy ze starszych klas przekazali pierwszakom pamiątkowe ołówki i dobre rady, które ich pobyt w szkole uczynią łatwiejszym i radośniejszym.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy uświetnili tę uroczystość: Rodzicom i Radzie Rodziców, Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego, Dyrekcji Zespołu Szkół oraz Samorządowi Szkolnemu.


Ten dzień na długo pozostanie w pamięci pierwszaków.


Wychowawczynie klas I

20200921 080826

W dniu 21 września odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego, w których wzięli udział uczniowie klas IV-VIII.
W tym roku było siedmioro kandydatów: Krzysztof Sala z klasy 8b, Małgorzata Bisaga z klasy 7a, Julia Bukowczan z klasy 8a, Lidia Budzyń z klasy 7c, Maciej Jurek z klasy 7d, Kacper Jurek z klasy 6b oraz Anna Listwan z klasy 7b.
Każdy z kandydatów zaprezentował trzy pomysły, które chciałby zrealizować, będąc przewodniczącym szkoły.
Największą ilość głosów zdobył Krzysztof Sala, który został przewodniczącym samorządu szkolnego, natomiast zastępcą przewodniczącego została Julia Bukowczan.
Pozostali kandydaci weszli w skład Samorządu Uczniowskiego.


Zwycięzcom gratulujemy!

Joanna Gigoń
Bożena Grabiec

W dniu 24.09.2020r. odbędzie się dzień otwarty:
16.30 – przedszkole, oddziały zerowe, klasy I-III
17.00 – klasy IV - VIII.


W tym dniu, o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców w auli szkolnej, na które zaproszeni są przedstawiciele rodziców z każdej klasy i oddziału przedszkolnego.

 

 

 


1. Uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonym wejściem z zachowaniem dystansu społecznego min. 1,5 m.
2. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach, dezynfekują ręce i kierują się bezpośrednio do przydzielonych sal lekcyjnych.
3. Opiekunowie uczniów pozostają na zewnątrz budynku. Wyjątek stanowią opiekunowie uczniów niepełnosprawnych oraz dzieci z klas 1.
4. Wejście do szkoły osób niebędących pracownikami bez zgody Dyrektora szkoły jest niedozwolone.
5. Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie kierują się pod jego opieką do wyznaczonego wyjścia.
6. Należy dostosować się do poleceń wydawanych przez pracowników szkoły.

 

Podkategorie