tel./fax.: (033) 877-16-16

 img 20190227 111328

Dnia 27.02.2019 roku dzieci z oddziałów zerowych (O A, B, C) wybrały się do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, aby obejrzeć spektakl pt."Cztery łapy". Przedstawienie oparte było na motywach lektury pt. "Puc, Bursztyn i Goście" Jana Grabowskiego. Sztuka bardzo podobała się małym widzom, którzy nagrodzili ją gromkimi brawami. Kolejnym spotkaniem ze sztuką teatralną, było przedstawienie pt. "Co piszczy w trawie", które dzieci obejrzały w Wadowicach na "deskach teatru" dnia 4.03.2019 roku. Tym razem przenieśli się w magiczny, fantastyczny świat pełen przygód mieszkańców łąki, którzy z humorem udowodnili, że chociaż wszyscy tak bardzo się od siebie różnią to, tylko wspólnymi siłami mogą pokonać wszelkie trudności i dokonać czegoś naprawdę wielkiego.

Opracowała: Sylwia Świstek

100 2629

W dniu 28 lutego na scenie w Szkole Podstawowej w Makowie Podhalańskim zostało wystawione przedstawienie pt. „Little Red Riding Hood” przygotowane przez uczniów klasy VIIc: J. Barcik, K. Kubieńca, A. Kadelę, K. Malinę, A. Frosztęgę, D. Lewandowską oraz A. Łygę . Wybór scenariusza przedstawienia teatralnego, podział ról, praca nad wymową, intonacją, gestem i mimiką, kostiumy, charakteryzacja, tworzenie scenografii i przede wszystkim próby odbywały się w ramach innowacji „Ze sztuką za pan brat” realizowanej od listopada 2018 do marca 2019 roku pod kierunkiem nauczyciela języka angielskiego Katarzyny Melzer.
Zajęcia dały dzieciom szeroki wachlarz możliwości obcowania z językiem angielskim, doskonalenia kompetencji językowych, poznania obcej kultury oraz tradycji. Ponadto wspierały proces nauczania oraz przygotowywały do samodzielnego uczenia się języka angielskiego i umacniały wiarę we własne siły, co ma ogromny wpływ na motywację. Podczas pracy uczniowie doświadczali przeżyć estetycznych związanych z wykorzystaniem różnych środków percepcji wizualnej (mimika, ruch, charakteryzacja, kostiumy, rekwizyty, oprawa sceniczna) oraz słuchowej (poprawna wymowa, intonacja, akcent, dykcja, muzyka).
Praca nad sztuką i przede wszystkim efekt końcowy sprawiały uczniom ogromną radość. Z niecierpliwością oczekują oni kolejnych przedstawień.


KM

W niedzielę 24. lutego 2019 r. w Zespole Szkół w Makowie Podhalańskim odbyły się Ostatki Szkolne zorganizowane przez Radę Rodziców i Dyrekcję Szkoły.
Gwoździem programu było przedstawienie pt. „Galimatias” przygotowane przez nauczycieli i uczniów z koła teatralnego z gimnazjum. Celem spektaklu było hasło przewodnie Ostatków: „Bawiąc, uczyć”. Przedstawienie zostało z entuzjazmem przyjęte przez publiczność i nagrodzone gromkimi brawami.
Dalsza część Ostatków miała miejsce w hali sportowej, gdzie jako pierwsze zaprezentowały się cheerleaderki w tańcu z szarfami oraz w tańcu akrobatycznym. Następnie odbył się pokaz mody przygotowany przez uczennice Zespołu Szkół im. J. Kantego w Makowie Podhalańskim pod kierunkiem p. Izabeli Mentel i p. Małgorzaty Jurek.
Kolejnym punktem programu były występy przedszkolaków i uczniów oddziałów zerowych naszej Szkoły, nad którymi czuwały panie wychowawczynie.
Następnie dzieci z klas I – III zaprezentowały piosenki połączone z tańcem, które przygotowały ze swoimi wychowawczyniami. Po piosenkach zebrani goście podziwiali występy dzieci z grupy baletowej, a następnie tańce klasyczne, latynoamerykańskie oraz sportowe w wykonaniu młodzieży ze szkoły tańca „Elita”.
Odbył się również pokaz udzielania pierwszej pomocy w przypadku złamania kończyny przygotowany przez strażaków OSP w Makowie Podhalańskim. Strażacy zapoznawali najmłodszych ze sprzętem strażackim i wyposażeniem wozu strażackiego.
Na zakończenie p. Gabriela Bryndza zaprosiła wszystkich do zumby.
Przez całe niedzielne popołudnie odbywały się zajęcia „Klubu Małego Chemika”, w czasie których wykonywano ciekawe doświadczenia. Ponadto uczniowie demonstrowali swoje prace wykonane w ramach projektu unijnego „Doświadczamy nauki”.
Prezentowano też prace wykonane przez uczniów – roboty z klocków „LEGO WeDo20”.
Każdy gość miło spędził czas, także maluchy, dla których przygotowano specjalny kącik zabaw z wieloma atrakcjami oraz basenem z piłkami.

„Jest karnawał.
W karnawale wszyscy urządzają bale.
To tradycja bardzo stara – strojów pięknych co niemiara!
Niech się bawią duzi, mali
zgromadzeni na tej sali”.

dsc 0550

 

INTEGRACJA PEŁNĄ PARĄ

22 lutego 2019r. w Zespole Szkół w Makowie Podhalańskim zorganizowano imprezę integracyjną pod wdzięczną nazwą; „Karnawałowy Zawrót Głowy”. Inicjatorami dziewiątego już spotkania byli harcerze makowskiej szkoły. Na bal licznie przybyli goście reprezentujący zaprzyjaźnione placówki – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Makowie Podhalańskim, Ośrodek Rehabliltacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Juszczynie, Szkołę Podstawową z Żarnówki oraz Szkołę Podstawową z Grzechyni.

Ideą spotkania było propagowanie szeroko pojętej integracji. Celem integracji powinno być bowiem powszechne braterstwo, które wdroży do życia każdego uczestnika radość, wzajemne zrozumienie i solidarność. „Niech ten wspólnie spędzony czas pozostawi w naszych sercach niezatarte wspomnienia wielkiej radości i wzajemnej akceptacji. A my dorośli, patrząc na zabawę dzieci, uczmy się od nich spontaniczności i radości życia” – mówiła harcerka, która powitała gości.
Dyrektor Zespołu Szkół mgr inż. Artur Piórkowski w swoim uroczystym przemówieniu również serdecznie zapraszał wszystkich zgromadzonych do zabawy.

W tym niezwykłym dniu hala sportowa przeistoczyła się w magiczną krainę pełną różnobarwnych postaci. Kreacje przebierańców, dopracowane w najdrobniejszych szczegółach, budziły podziw, a niekiedy nawet przerażenie. Bal rozpoczął się wspólnym wykonaniem poloneza - narodowego polskiego tańca, dawniej nazywanego tańcem dworskim. Wszyscy bawili się doskonale, bo humor dopisywał zarówno dzieciom, wychowawcom, jak i rodzicom. Animatorzy zachęcali do różnych zabaw, korowodów i tanecznych kółeczek. Nawet dorośli w towarzystwie dzieci i młodzieży dobrze się bawili, wspomnieniami wracając do lat dzieciństwa. Wszędzie widać było uśmiechnięte twarze, a jak powszechnie wiadomo, uśmiech dziecka jest najważniejszy. Nasze serca przepełniały się radością, gdy na parkiecie dostrzec było można dziesiątki uradowanych dzieciaków.
W czasie przerwy wszystkich zaproszono na poczęstunek, który zorganizowali uczniowie, harcerze oraz ich rodzice.
Jednak przyjemne inicjatywy szybko się kończą. Nasz bal także dobiegł końca, ale my już zapraszamy na kolejny w przyszłym roku.

Organizatorzy

UJ zdjęcie

W dniu 21.02.2019r. klasa Vc z naszej szkoły pojechała na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie na Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na warsztaty w ramach projektu „Doświadczamy nauki”. Celem tych warsztatów było kształtowanie kompetencji matematycznych oraz naukowo-technicznych w ramach przedmiotów matematyka, fizyka oraz przedmiotów przyrodniczych z wyższego poziomu ich opanowania, tj. umiejętności oraz postaw, nabywanie umiejętności rozwiązywania problemów oraz rozwijanie myślenia praktycznego i abstrakcyjnego, rozwijanie umiejętności współpracy z innymi, ćwiczenie skupiania uwagi i cierpliwego poszukiwania właściwej drogi. Tematami warsztatów były: „Świat kolorów, kolorowy wszechświat”, „Tajemnicze 3D” oraz „Fizyka w wesołym miasteczku, czyli o sile bezwładności”. Podczas zajęć dzieci wykonywały mnóstwo ciekawych eksperymentów, np.: chromatografię barwnika w pisaku przy użyciu wody i bibułki filtracyjnej, zbliżanie dwóch ołówków przy widzeniu obuocznym i przy jednym oku zasłoniętym, wyszukiwanie plamki ślepej w oku, wyciąganie kartki papieru spod butelki, kręcenie wiaderkiem ze szklanką wypełnioną wodą o 3600 i wiele innych. Na zajęciach o trójwymiarze uczniowie oglądali zdjęcia w 3D przy pomocy specjalnych okularów a także poznali na czym polega tworzenie filmów w 3D metodą stereoskopową oraz polaryzacyjną.
Naszym zdaniem była to jedna z lepszych wycieczek, ponieważ przez zabawę otrzymaliśmy sporą dawkę wiedzy, którą na pewno wykorzystamy na lekcjach matematyki, biologii, przyrody, a także omówimy ją i podsumujemy na zajęciach z wychowawcą.


Katarzyna Melzer

logoetwinning 300


Udział w międzynarodowych projektach na dobre stał się tradycją w Zespole Szkół – Szkole Podstawowej nr 1 w Makowie Podhalańskim. W tym roku uczniowie tej szkoły biorą udział w kolejnym projekcie eTwinning - edukacyjnym projekcie Unii Europejskiej, który za pośrednictwem Internetu i przy wykorzystaniu TIK pozwala na wymianę myśli i doświadczeń. Dzieci tym razem sprawdzają swoje umiejętności w użyciu języka angielskiego oraz różnych aplikacji i programów, np. Voki, Canva, Padlet, Prezi, Video Maker, itp.
Uczniowie ze szkół z: Turcji, Słowenii, Portugalii, Włoch, Bułgarii, Rumunii, Albanii, Macedonii i Polski poznają w ten sposób swoje kraje, miasta i szkoły. W Zespole Szkół – Szkole Podstawowej nr 1 w Makowie Podhalańskim uczniowie z klas piątych, szóstych i siódmych prowadzeni przez anglistkę –Katarzynę Melzer od stycznia tego roku pracują nad projektem My digital classroom. Uczniowie z wymienionych wyżej krajów w ramach współpracy wymieniają się doświadczeniami dotyczącymi wykorzystania narzędzi Web 2.0, a także tymi dotyczącymi codziennego życia szkolnego w swoich krajach. Pomocne w tym względzie są filmy, zdjęcia i opisy w języku angielskim umieszczane w wirtualnej przestrzeni. Portal eTwinning (www.etwinning.pl), który jest głównym miejscem dla projektu, to swoisty portal społeczności owy obejmujący uczniów i nauczycieli całej Europy, do którego powoli dołączają również kraje Afryki.
W styczniu naszym zadaniem w tym projekcie było przedstawienie siebie, naszej szkoły oraz miasta, w którym mieszkamy. Uczniowie tworzyli prezentacje na te tematy, robili zdjęcia, które później zostały zamieszczone na platformie eTwinning. Nanieśli także naszą szkołę na mapę Google, gdzie znajdują się wszystkie szkoły biorące udział w tym projekcie. Kolejnym zadaniem było tworzenie avatarów, w tym celu uczniowie wykorzystali aplikację Voki. W lutym wykonali plakaty w Canva prezentujące nasz projekt oraz promujące Dzień Bezpiecznego Internetu. Jak do tej pory projekt sprawia naszym uczniom ogromną radość i z niecierpliwością oczekują kolejnych zadań, które są zaplanowane na kolejne miesiące.
KM