tel./fax.: (033) 877-16-16
A A A

zdr23 października w czasie sesji Rady Miasta w Makowie Podhalańskim Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej insp. Dariusz Drobny w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. dra Krzysztofa Pobuty wręczył naszej szkole Certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”. Certyfikat został przedłużony o kolejne lata tj. edycja 2019 -2024.
Program „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” jest jednym z elementów Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowanej od 2004 r. na terenie Krakowa przez Komendę Wojewódzką Policji. Istotą ZPB jest zmiana mentalności oraz świadomości na temat przyczyn zjawisk patologicznych, ich mechanizmów, możliwości rozwiązywania problemów i roli w tym procesie Policji i innych podmiotów.
Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa jest narzędziem traktującym sprawy bezpieczeństwa kompleksowo – nie tylko chodzi o zagrożenie przestępczością, ale też o patologie społeczne, zagrożenia infrastrukturalne w ruchu drogowym, o budowanie tzw. bezpiecznej przestrzeni. Program zakłada w szczególności promocję oraz kształtowanie poczucia bezpieczeństwa uczniów.
Celem działań szkoły oraz jej partnerów jest promocja i kształtowanie bezpieczeństwa.
Od dwóch lat nasza szkoła posiadała Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo, co dowodzi, że zadania z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa są realizowane skutecznie. Obserwacje, rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz badania ankietowe potwierdzają, że uczniowie w naszej szkole czują się bezpiecznie. Na bieżąco monitorowane jest zachowanie uczniów, w celu przeciwdziałania zrachowaniom ryzykownym, a w razie ich wystąpienia – minimalizowania ich skali i skutków.
Aby przedłużyć ważność Certyfikatu w Zespole Szkół, cały czas podejmujemy działania w celu poprawienia bezpieczeństwa przebywającej w placówce młodzieży. Realizujemy opracowany przez nas Szkolny Program Profilaktyczny, na bieżąco diagnozujemy potrzeby uczniów, nauczycieli i rodziców związane z ich poczuciem bezpieczeństwa oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli w zakresie wychowania. Pracujemy nad kształtowaniem pozytywnych postaw dzieci i młodzieży.
Posiadanie certyfikatu to nie tylko wyróżnienie, ale przede wszystkim obowiązek podejmowania dalszych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa.

flaga11 listopada Polska świętuje odzyskanie niepodległości. W tym roku przypada 101 rocznica, odkąd Polska po 123 latach zaborów znów stała się niezależnym państwem.
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości co roku organizowanych jest wiele uroczystości upamiętniających tę szczególną datę. Jedną ze specjalnych akcji jest „Szkoła do hymnu”. 8 listopada wszyscy uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim zebrali się w hali i o symbolicznej godzinie 11.11 odśpiewali 4 zwrotki hymnu narodowego.
Akcja ta jest kontynuacją ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla Niepodległej”.


IMG 20191024 102639W październiku bieżącego roku nasza szkoła włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem podjętych działań jest uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach walczących za naszą wolność, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszego regionu i społeczności. W ramach akcji uczniowie Samorządu Szkolnego uporządkowali grób ks. dr. Stanisława Czartoryskiego oraz grób Ofiar Zagórza. Uczniowie klas młodszych zapalili znicze na grobach zmarłych nauczycieli z naszej szkoły, na grobie ks. dr. Stanisława Czartoryskiego i Ofiar Zagórza. Uczniowie klas szóstych odwiedzili Pomnik Nieznanego Żołnierza i zapalili znicze tym, którzy oddali życie w obronie naszej ojczyzny. W salach lekcyjnych wykonano gazetki upamiętniające 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Zorganizowane zostało wyjście do makowskiego muzeum, czyli Izby Regionalnej im. Emila Wacyka. Szczególnym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyła się sala poświęcona czasom okupacji Makowa. Na lekcjach wychowawczych uczniowie wspominali wydarzenia wojenne, które miały miejsce na ziemi makowskiej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla historii Polski i naszej małej ojczyzny.

 

4 listopada 2019 r. uczniowie klas czwartych obejrzeli w Teatrze Groteska spektakl pt. „Piękna i bestia” w reżyserii Jerzego Jana Połońskiego. Tematem utworu była miłość zdolna uczynić człowieka szczęśliwym. Po przedstawieniu uczniowie wzięli udział w warsztatach pt. „Sekrety Sceny”, podczas których mogli przymierzyć teatralne maski i wcielić się w różne role.

Wychowawcy

IMG 4398

Od 5 lat nasza szkoła bierze udział w biciu Rekordu jednoczesnej resuscytacji oddechowo – krążeniowej. 16 października w salce zabaw zebrały się dzieci, które przebywały w świetlicy szkolnej i pod opieką p. higienistki Aliny Mirochy, pań: Teresy Kopszak i Aleksandry Zając przeprowadziły zajęcia. W tym wydarzeniu wzięły udział 123 osoby.
Wszyscy byli zaangażowani i bardzo przejęci.


Otrzymaliśmy podziękowanie:


Mamy Rekord w Pierwszej Pomocy!!!

W tym roku 16 października w całej Polsce jednocześnie prowadziło resuscytacje aż 150560 osób w 1380 instytucjach!!!
To niesamowity wynik, który mogliśmy osiągnąć dzięki Waszemu zaangażowaniu.
Serdecznie dziękujemy wszystkim organizatorom wspólnego bicia rekordu oraz każdemu uczestnikowi.
Wspólnie zwróciliśmy uwagę na to, jak ważna jest umiejętność udzielania pomocy, że zasady powinien znać każdy i że każdy może uratować czyjeś zdrowie i życie.

Brawo dla nas wszystkich i do zobaczenia za rok!

Aleksandra Zając

 

 

 

 

IMG 4426

W ramach bloku tematycznego „Oszczędzamy” uczniowie klas trzecich odwiedziły Bank Spółdzielczy w Makowie Podhalańskim. Tam spotkały się z dyrektorem p. Piotrem Firkiem, który zapoznał dzieci z historią banku oraz opowiedział o jego obecnej działalności. Zobaczyliśmy bank „od środka”. Od p. dyrektora otrzymaliśmy miłe i edukacyjne upominki.
Serdecznie dziękujemy za bardzo życzliwe przyjęcie i za szczodrość dla naszej szkoły. Zawsze możemy na Was liczyć.


Aleksandra Zając

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podkategorie