tel./fax.: (033) 877-16-16
A A A

 Dyrektor Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. w Zespole Szkół w Makowie Podhalańskim odbędzie się w dniu:

a) 01 września 2017r. (piątek):
    • godz. 8.00 grupy przedszkolne (w salach)
    • godz. 8.00 oddziały „0” (w salach)

b) 04 września 2017r. (poniedziałek):
   • godz. 8.00 klasy I – VII Szkoły Podstawowej Nr 1 (na hali sportowej)
   • godz. 8.00 klasy II – III Gimnazjalne (na hali sportowej)

Msza Św. na rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w niedzielę 03.08.2017r. o godz. 11.00.

20170619 121200

XVI Spotkanie Klubów Europejskich i realizacja projektu pt. „Trzynaście lat Polski w Unii Europejskiej – moja miejscowość w Unii Europejskiej” miało miejsce 19 czerwca bieżącego roku w Zespole Szkół w Makowie Podhalańskim. Było to zakończenie realizowanych przez cały rok spotkań połączonych z projektami o Unii Europejskiej w poszczególnych gimnazjach – w Naprawie, Jordanowie, Toporzysku.

20170519 140300

Projekt pt. „Pomagam, bo lubię” jest to trzecia edycja projektu wolontaryjnego. Przez dwa lata cieszył się on dużym zainteresowaniem wśród uczniów gimnazjum, dlatego opiekunka wolontariatu i autorka projektu Anna Giertuga postanowiła powtórzyć to przedsięwzięcie w tym roku szkolnym. Udział w nim wzięło 12 uczniów z klas II gimnazjum działających w dwóch grupach projektowych po sześć osób. Każda grupa opracowała zadania, które w ciągu roku były wykonywane na rzecz dzieci ze świetlicy szkolnej, szkoły, środowiska lokalnego jak również osób niepełnosprawnych z powiatu suskiego jak i z Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Juszczynie.

W czwartek 22.06.2017 r., przez skrócenie czasu trwania przerw, godziny pracy będą wyglądały następująco:

1. 8:00 - 8:45

2. 8:50 - 9:35

3. 9:40 - 10:25

4. 10:30 - 11:15

5. 11:25 - 12:10

6. 12:20 - 13:05

7. 13:10 - 13:55

Autobusy odwożące dzieci do domu odjeżdżają o godzinie 13:15

sam 2585


W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy IIIa szkoły podstawowej uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjne w ramach innowacji pedagogicznej pt. ,,Spotkanie z ortografią”.
Innowacja miała na celu uatrakcyjnienie nauki ortografii. Zajęcia prowadzone były w formie zabawowej z wykorzystaniem umiejętności plastycznych, przyrodniczych, muzycznych.
Uczniowie tworzyli ortograficzne gry planszowe, karty Piotrusia, wymyślali wiersze, piosenki z uwzględnieniem poznanych zasad pisowni. Sprawnie posługiwali się słownikami ortograficznymi, rozwiązywali rebusy, pisali ,,wesołe” dyktanda.
Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach i były bardzo aktywne.

Autor innowacji
Marta Kudzia

sam 2594

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klas III szkoły podstawowej uczestniczyli
w zajęciach pozalekcyjne w ramach innowacji pedagogicznej pt.,,Zaczarowany świat gier planszowych”.
Celem działań innowacyjnych było zapoznanie uczniów z grami planszowymi, rozwijanie ich zainteresowań, wspomaganie procesów rozwojowych, a także zachęcanie do samodzielnego tworzenia gier według własnego pomysłu. Taka forma aktywności wpływała na rozwój sprawności manualnych, spostrzegawczości, uwagi. Stwarzała okazję do doskonalenia pisania, czytania, liczenia, logicznego myślenia.
Podczas spotkań dzieci nawiązywały kontakty z rówieśnikami, doskonaliły umiejętność współpracy w grupie.
Uczniowie poznali różne rodzaje gier planszowych, czytali i omawiali instrukcje, grali
w wybrane gry, samodzielnie je konstruowali. Wykonali plansze, pionki, kostki z masy solnej. Opracowali instrukcje do swoich gier. Wymyślali tytuły, a następnie prezentowali innym uczestnikom zajęć swoje dzieła. Samodzielnie tworzyli gry o tematyce matematycznej, polonistycznej oraz przyrodniczej.
Dzieci były bardzo aktywne i zainteresowane taką formą zajęć pozalekcyjnych.
Dzięki tym zajęciom uczniowie w przyjemny sposób spędzali wolny czas, jak również doskonalili swoje umiejętności edukacyjne.

Autor innowacji Marta Kudzia