tel./fax.: (033) 877-16-16

19 lutego br. odbył się szkolny konkurs recytatorski. Wzięło w nim udział 12 uczniów z klas VI – VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum.
Wyniki konkursu:
I miejsce: Joanna Dyrcz (kl. IIIb gimnazjum),
II miejsce: Marcelina Kubańska (kl. IIIb gimnazjum),
III miejsce: Paweł Stasik (kl. IIIa gimnazjum),
Wyróżnienie: Karolina Kubasiak (kl. VIIa).

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy.
Organizatorzy

27 lutego odbył się szkolny konkurs czytelniczy o tytuł „Książkomaniaka Roku 2019” przeznaczony dla uczniów klas siódmych, ósmych i trzecich gimnazjum. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się doskonałą znajomością treści 3 książek. Zmagania konkursowiczów oceniało jury, które po podliczeniu punktów przyznało następujące miejsca:
I miejsce: Marcelina Kubańska z kl. III b gimnazjum,
II miejsce: Kalina Mazur z kl. VII b,
III miejsce: Natalia Sobczuk z kl. VIII b,
Wyróżnienie: Emilia Maczek z kl. VII c.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy.
Organizatorzy

15 marca 2019 r. troje uczniów klas III gimnazjum wzięło udział w eliminacjach gminnych XX Powiatowego Konkursu Recytatorskiego uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów, które odbyły się w Bibliotece Miejskiej w Makowie Podhalańskim. Jedna z uczennic: Marcelina Kubańska zajęła III miejsce. Gratulujemy sukcesu!

img 2860

Program Edukacyjny "Ratujemy i Uczymy Ratować" skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych i prowadzony przez Fundację WOŚP nieprzerwanie od kwietnia 2006 roku.

Poznanie zasad pierwszej pomocy to nie wszystko – na podjęcie przez świadków zdarzenia działań ratujących życie ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność posiadanych umiejętności, a także obawy, które często im towarzyszą. Szkoły podstawowe przystąpiły do Programu dobrowolnie, a Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała im bezpłatnie ponad 65 000 fantomów do nauki resuscytacji, podręczniki, filmy i inne niezbędne materiały dydaktyczne. Fundacja WOŚP cały czas prowadzi szkolenia dla nauczycieli i przekazuje potrzebne dla kontynuacji Programu materiały. Dzięki wspólnej inicjatywie blisko 3 000 000 dzieci zna zasady pierwszej pomocy.

IMG 2968

Nastała wiosna , dni są cieplejsze i dlatego chętnie spędzamy czas wolny na świeżym powietrzu, jeździmy na rowerach, rolkach. Dbając o zdrowie, musimy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa.
W piątek 5 kwietnia uczniowie młodszych klas spotkali się w auli szkolnej z policjantem p. aspirantem Piotrem Ponikiewskim. Pan policjant przypomniał zasady poruszania się po drogach i rozdał dzieciom kamizelki odblaskowe. Następnie uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną „Bądź widoczny! Noś odblaski”.
Na koniec zaśpiewali piosenkę Majki Jeżowskiej „Noś odblaski”.


Aleksandra Zając

5 kwietna uczniowie naszej szkoły pod opieką Samorządu Uczniowskiego zorganizowali akcję charytatywną na rzecz bezdomnych psów i kotów przebywających w schronisku w Harbutowicach. Celem akcji było wsparcie czworonogów, kształtowanie pozytywnych cech charakteru dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie empatii, uwrażliwienie na krzywdę zwierząt. Zebrano dużą ilość karmy suchej i mokrej. Uczniowie mogą mieć satysfakcję i poczucie, że zrobili coś dobrego – pomogli zwierzętom.

Wszystkim uczniom oraz rodzicom, którzy przyczynili się do polepszenia bytu zwierząt i włączyli się w akcję, serdecznie dziękujemy.

Samorząd Uczniowski

krzyz

Niech nadchodzące Święta Wielkiej Nocy napełnią wszystkich spokojem, otuchą i wiarą w zmartwychwstałego Chrystusa.
Niech dadzą siłę do pokonywania trudności i pozwolą z ufnością patrzeć w przyszłość.
Zdrowych, radosnych Świąt życzą:

Dyrekcja i Nauczyciele
Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim

Szanowni Rodzice, Opiekunowie i Uczniowie!

Informuję, że organizacja pracy szkoły od dnia 15 kwietnia 2019r. obywać się będzie następująco:

1.   Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony w dniach od 15 do 17 kwietnia (poniedziałek – środa), zgodnie z poniższym harmonogramem.

Dzień

Przedmiot

Godzina rozpoczęcia

Czas trwania

15 kwietnia, poniedziałek

język polski

9:00

120 minut

16 kwietnia, wtorek

matematyka

9:00

100 minut

17 kwietnia, środa

język obcy nowożytny

9:00

90 minut

2.   Dni w których będzie przeprowadzony egzamin ósmoklasisty są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3.   Wiosenna przerwa świąteczna trwać będzie od 18 do 23 kwietnia (czwartek – wtorek).

4.   Od 24 kwietnia rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne zgodnie z planem zajęć.

5.   Przedszkole i Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej od dnia 15 kwietnia funkcjonują zgodnie z rozkładem zajęć.


Dyrektor Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim

Artur Piórkowski