tel./fax.: (033) 877-16-16 
A A A

FO post FB 4Nasza szkoła od września dołączy do #SuperKoderów!

#SuperKoderzy to program edukacyjny Fundacji Orange przeznaczony dla uczniów klas 4-8, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W czasie cyklu zajęć prowadzonych na lekcjach poszczególnych przedmiotów uczniowie poznają podstawowe zasady programowania, jednocześnie wykonując zadania zgodne z podstawą programową danego przedmiotu.
#SuperKoderzy uczą się grać na bananach, programować stację pogodową, tworzyć interaktywne multimedialne reportaże, a nawet własne strony internetowe czy gry dla robotów. Od września nowego roku szkolnego uczniowie naszej szkoły będą realizowali ścieżkę „Pogromcy języków” w ramach programu edukacyjnego #Superkoderzy.

 

 

 

 

 

 

 

Karta zgłoszenia:

- w formacie pdf - Karta zgłoszenia

- w formacie doc - Karta zgłoszenia

 

 

Regulamin korzystania ze świetlicy szkolnej:

- w formacie pdf - Regulamin

- w formacie doc - Regulamin

 

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie gminy Maków Podhalański, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych uczniów Dyrektor Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim zawiesza zajęcia w szkole od 10 czerwca 2020r. do odwołania. W czasie zawieszenia zajęć nauka odbywać się będzie nadal z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Jednocześnie informuję, że egzaminy klas 8 odbędą się zgodnie z wcześniejszym harmonogramem ustalonym przez CKE. Egzaminy przeprowadzone będą zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS.

Dyrektor Zespołu Szkół.

 

 

Dbając o bezpieczeństwo uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły ustalamy harmonogram odbioru podręczników i książek z biblioteki szkolnej:

  • Klasy I – III  - podręczniki i książki odbierane są przez wychowawców w salach lekcyjnych 23 czerwca 2020r. (wtorek) w godzinach ustalonych indywidualnie z rodzicami.
  • Klasy IV - VIII:
    - 19 czerwca 2020 (piątek) klasy 8 i 7
    - 22 czerwca (poniedziałek) klasy 6
    - 24 czerwca (środa) klasy 4 i 5

 

Szczegółowy harmonogram dla klas IV - VIII, wykaz podręczników oraz zasady odbioru podręczników i książek zostały zamieszczone poniżej.

Harmonogram oddawania podręczników

Zasady bezpiecznego korzystania z biblioteki szkolnej

Zestawy podręczników

 

 

Podkategorie