tel./fax.: (033) 877-16-16
A A A

Podręczniki i książki można będzie oddawać w terminie od 08.06 - 10.06. 2020r., w godzinach od 10:00 - 15:00, według harmonogramu przesłanego wychowawcom i umieszczonego na stronie szkoły.

 

 

 

 

 

Od poniedziałku, tj. 25 maja 2020 obowiązuje nowy plan zajęć na platformie "Teams".

Zobacz nowy plan lekcji.

 

 

 

Podkategorie