tel./fax.: (033) 877-16-16
A A A

Hasło Szkoły:
Wyzwalamy różnorodną aktywność ucznia w oparciu o prawdę, dobro i odpowiedzialność.

Misja Szkoły:
Misją naszej szkoły jest harmonijna i spójna realizacja zadań związanych z nauczaniem, kształceniem umiejętności oraz wychowaniem młodego człowieka z poszanowaniem jego godności. Zarówno nauczanie, jak i kształcenie umiejętności ucznia winno opierać się o wychowanie, które jest najistotniejszym ogniwem procesu edukacyjnego.

Wizja Szkoły:
Wizją naszej szkoły jest:
– otwarcie dziecka na wszelkie dobro,
– na umiłowanie życia w prawdzie,
– ochronienie go przed złem,
– odpowiedzialne podejmowanie decyzji,
– kształtowanie właściwych postaw wobec siebie i innych w oparciu o wartości chrześcijańskie.