tel./fax.: (033) 877-16-16
A A A

 

20190509 115017 

Paweł Stasik uzyskał tytuł finalisty w eliminacjach centralnych IV edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie, która odbyła się 9 maja bieżącego roku w Warszawie w Gmachu Szkoły Głównej Handlowej.
Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie znana jako MO!WOS organizowana jest przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych i dzięki dotacji i pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tegoroczna edycja MO!WOS odbywała się pod hasłem „Czy kultura nadal ma znaczenie? Świat w czasie zawirowań”. Olimpiada składała się z trzech etapów: szkolnego, okręgowego i centralnego. Te wszystkie etapy musiał przejść uczeń klasy trzeciej gimnazjum Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim Paweł Stasik.
Eliminacje szkolne odbyły się 12 grudnia w siedzibach swoich szkół. Wzięło w nich udział ponad 4 tysiące uczniów z całej Polski z naszej szkoły 9 uczniów z klas ósmych i gimnazjum. Test został opracowany przez ekspertów z Warszawy i składał się z 30 pytań z wiedzy o społeczeństwie polskim i światowym o zróżnicowanym poziomie trudności. Do kolejnego etapu zmagań olimpijskich zakwalifikowało się 500 zawodników w tym uczeń z Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim – Paweł Stasik.


Eliminacje okręgowe miały charakter wirtualny i podzielone były na dwa etapy, podczas, których uczniowie rozwiązywali dwa testy; ekspercki i uczniowski w określonym czasie tj. 20 minut. Każdy z nich składał się z 20 pytań opracowanych przez ekspertów z uczelni ekonomicznych z Krakowa, Wrocławia i Warszawy oraz przez zawodników. Uczniowie musieli zredagować cztery pytania z trzema błędnymi odpowiedziami i jedną prawidłową z zakresu podanej przez organizatora tematyki. Każdy zawodnik w tym i Paweł musiał przesłać pytania drogą elektroniczną do organizatora aby wziąć udział w kolejnej części etapu okręgowego. Do tej części etapu zakwalifikowało się 100 uczniów w tym Paweł Stasik. Paweł został losowo przydzielony do jednego z 10 wirtualnych okręgów. Z każdego okręgu po teście przeszło 5 uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów. W okręgu wykorzystane zostały najlepsze pytania uczniów, za które otrzymali dodatkowe punkty i ekspertów. Do eliminacji centralnych zakwalifikowało się 50 uczniów i każdy z nich musiał wykonać jeszcze jedno zadanie a mianowicie wybrać blok tematyczny z tematyki olimpiady i wykonać prezentację o określonych parametrach do 15 slajdów. Eliminacje centralne podzielone zostały na dwa etapy, które odbyły się tego samego dnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pierwszy etap eliminacji polegał na rozwiązaniu testu wiedzy składającego się z 20 pytań o zróżnicowanym poziomie trudności. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 25 zawodników, którzy uzyskali najlepszy wynik. Niestety Pawłowi zabrakło 1 punktu aby przeszedł do ostatniego etapu zmagań olimpijskich o tytuł laureata.
Pawłowi Stasikowi należą się gratulacje za uzyskanie tytułu finalisty i za ogromną wiedzę o Polsce i globalizującym się świecie a także o kulturze w czasie zawirowań. Składam także życzenia sukcesów w pogłębianiu wiedzy o społeczeństwie i wiedzy z ekonomii.
Poziom konkursu był bardzo wysoki, akademicki. Należało mieć wiedzę o całym świecie. Pytania dotyczyły wydarzeń dziejących na wszystkich kontynentach świata, tym bardziej odniesiony sukces Pawła cieszy.
Opiekunem merytorycznym ucznia i organizatorem konkursu z ramienia Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim była nauczycielka wiedzy o społeczeństwie mgr Anna Giertuga.

Opracowała: Anna Giertuga