tel./fax.: (033) 877-16-16
A A A

img 2860

Program Edukacyjny "Ratujemy i Uczymy Ratować" skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych i prowadzony przez Fundację WOŚP nieprzerwanie od kwietnia 2006 roku.

Poznanie zasad pierwszej pomocy to nie wszystko – na podjęcie przez świadków zdarzenia działań ratujących życie ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność posiadanych umiejętności, a także obawy, które często im towarzyszą. Szkoły podstawowe przystąpiły do Programu dobrowolnie, a Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała im bezpłatnie ponad 65 000 fantomów do nauki resuscytacji, podręczniki, filmy i inne niezbędne materiały dydaktyczne. Fundacja WOŚP cały czas prowadzi szkolenia dla nauczycieli i przekazuje potrzebne dla kontynuacji Programu materiały. Dzięki wspólnej inicjatywie blisko 3 000 000 dzieci zna zasady pierwszej pomocy.


Dlatego też uczniowie klas I – III z Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim spotkali się w auli szkolnej, gdzie zostały przeprowadzone zajęcia utrwalające zasady udzielania pierwszej pomocy .
Obejrzano krótką prezentację multimedialną, następnie grupy uczniów brały udział w ćwiczeniach: resuscytacji oddechowo – krążeniowej, ustalaniu pozycji bocznej.
Na zakończenie zajęć pierwszoklasiści otrzymali certyfikaty, a uczniowie klas II i III podręczniki do nauki udzielania pierwszej pomocy.
Podsumowaniem zdobytej wiedzy był mini test w klasach drugich i test szczegółowy dla klas trzecich.
Uczniowie klas I –III brali również udział w VIII edycji konkursu „Ratujemy i uczymy ratować”, który polegał na wykonaniu pracy plastycznej – kolorowanki nawiązującej do tematu konkursu. Praca uczennic z klasy IIa została zakwalifikowana do II etapu.
Życzymy im powodzenia.
Zapraszamy do galerii zdjęć.


Barbara Rzeźnic

zak
Aleksandra Zając