tel./fax.: (033) 877-16-16
A A A

5 kwietna uczniowie naszej szkoły pod opieką Samorządu Uczniowskiego zorganizowali akcję charytatywną na rzecz bezdomnych psów i kotów przebywających w schronisku w Harbutowicach. Celem akcji było wsparcie czworonogów, kształtowanie pozytywnych cech charakteru dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie empatii, uwrażliwienie na krzywdę zwierząt. Zebrano dużą ilość karmy suchej i mokrej. Uczniowie mogą mieć satysfakcję i poczucie, że zrobili coś dobrego – pomogli zwierzętom.

Wszystkim uczniom oraz rodzicom, którzy przyczynili się do polepszenia bytu zwierząt i włączyli się w akcję, serdecznie dziękujemy.

Samorząd Uczniowski