tel./fax.: (033) 877-16-16
A A A

100 3167

26 marca 2019 r. w ramach projektu „Doświadczamy Nauki” odbył się Wielki Quiz Matematyczny dla uczniów klas piątych.
W ramach współzawodnictwa uczniowie rozwiązywali krzyżówki samodzielnie wykonane na wcześniejszych zajęciach. Poziom trudności był zróżnicowany. Pytania dotyczyły pojęć matematycznych zarówno z podstawy programowej, jak i spoza niej.
Uczestnicy usiłowali w grupach znaleźć drogę w labiryntach matematycznych, pokonując zawiłe kombinacje i możliwości rozwiązań. Zawodnicy zmierzyli się z wyrażeniami arytmetycznymi , których wyniki uzależnione były od kolejności wykonywania działań i generowały gamę kolorów użytych do wykonania obrazków matematycznych.
Prace uczestników quizu zostały udostępnione uczniom innych klas w formie wystawy na szkolnym korytarzu.

Sylwia Jasiewicz