tel./fax.: (033) 877-16-16
A A A

12


W dniu 22 lutego br. uczniowie klasy 5d pojechali na wycieczkę na Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie w ramach projektu „Doświadczamy nauki”. Celem warsztatów było kształtowanie kompetencji matematycznych oraz naukowo-technicznych w ramach przedmiotów matematyka, fizyka oraz przedmiotów przyrodniczych z wyższego poziomu ich opanowania, tj. umiejętności oraz postaw, nabywanie umiejętności rozwiązywania problemów oraz rozwijanie myślenia praktycznego i abstrakcyjnego, rozwijanie umiejętności współpracy z innymi, ćwiczenie skupiania uwagi i cierpliwego poszukiwania właściwej drogi. Uczniowie brali udział w trzech warsztatach: „Tajemnicze 3D”, „Chemik na tropie składników pokarmowych” oraz „Zmysł równowagi”. W czasie tych zajęć bawili się w chemików, którzy szukają składników pokarmowych, badali zmysł równowagi używając do tego własnych ciał, ale też pustych puszek po Coca-Coli, oglądali również zdjęcia w 3D przy pomocy specjalnych okularów. Poznali na czym polega tworzenie filmów w 3D metodą stereoskopową oraz polaryzacyjną. Praca projektowo-laboratoryjna, demonstracyjna i pokazowa sprawiła im wiele radości i pozwoliła na bezpośrednią obserwację zachodzących w świecie zjawisk. Wiedza, którą zdobyli na tych zajęciach na pewno przyda się im w czasie kolejnych lekcji i zajęć projektowych.

Rafał Pacek