tel./fax.: (033) 877-16-16

29

W dniach 5 – 12 października 2018r. obchodziliśmy w naszym przedszkolu „Tydzień Czystego Powietrza” pod hasłem: „O nasze powietrze dbamy i ze smogiem wygrywamy”. Akcję edukacyjną rozpoczęliśmy od wycieczki po okolicy, podczas której dzieci lokalizowały źródła dymów i zanieczyszczeń środowiska. Po powrocie wysnuwały wnioski z wycieczki dotyczące m.in. niepalenia śmieci w piecach, zamiany pieców tzw. „kopciuchów” na piece zasilane gazem, eliminowania zanieczyszczeń środowiska przez samochody. Następnie na terenie placówki dzieci wspólnie obejrzały prezentację multimedialną o następującej tematyce: Co to jest powietrze? Czy powietrze jest ważne? Jak powstaje smog? Jak walczyć ze smogiem? Jak smog szkodzi zdrowiu? Co robić, kiedy jest smog?

Kolejnym krokiem było przeprowadzenie zajęć pt. „Czyste powietrze mamy, ze smogiem wygrywamy”, podczas których dzieci odkrywały tajemnice powietrza. Przedszkolaki w formie zabawy i prostych eksperymentów utrwalały wcześniej zdobyte wiadomości i przyswajały nowe informacje, szczególnie dotyczące przyczyn smogu i częstego występowania m.in. w Małopolsce wysokiego poziomu stężenia szkodliwych pyłów. Nauczyły się właściwej segregacji śmieci i poznały znaczenie recyklingu i korzyści z niego płynących. Najbardziej wyczekiwane przez dzieci były warsztaty artystyczno – ekologiczne. Przedszkolaki wykonały: dwa plakaty : „Świat bez smogu” i „Świat ze smogiem”, ilustracje : „O czyste powietrze dbamy, ze smogiem wygrywamy”, „Kolorowa jesień w czystym powietrzu”, chmurki „malowane powietrzem”, drzewa smutne i wesołe. Wszystko wzbogacone ciekawymi hasłami, które wspólnie z rodzicami wymyśliły i wykonały. Umieściliśmy te piękne prace oraz gazetki okolicznościowe na korytarzach przedszkolnych. Mogą oglądać je uczniowie Szkoły, rodzice oraz goście odwiedzający nasze przedszkole. Ciekawym pomysłem była realizacja tematu: „Drugie życie śmieci” dotyczącego recyklingu. Rodzice wspólnie z dziećmi wykonywali z surowców wtórnych oraz materiałów plastycznych różnorodne zabawki. Wiedząc, iż problem czystości powietrza jest niebagatelny, zainicjowaliśmy akcję: „Zielone parapety”, włączając do niej rodziców. Polega ona na zagospodarowywaniu parapetów w placówce roślinami, które mogą znacząco wpłynąć na poprawę jakości powietrza w pomieszczeniu, ponieważ dzieci wszędzie są narażone na wdychanie różnych toksycznych substancji, które mogą powodować negatywne skutki zdrowotne. Konkurs plastyczny na temat: „O nasze powietrze dbamy i ze smogiem wygrywamy” to kolejne działanie dzieci i ich rodziców. Prace plastyczne oceniane były w 2 kategoriach wiekowych: 3-, 4-, 5- latki oraz 6- latki. Głównymi kryteriami oceny były oryginalność i pomysłowość wykonanych prac. Na zakończenie konkursu została zorganizowana wystawa. Laureaci i wyróżnieni otrzymali nagrody, dyplomy, a pozostali - nagrody pocieszenia. Składamy podziękowania Radzie Rodziców Zespołu Szkół za ufundowanie nagród – książeczek. Po wielu dniach „zabawy z powietrzem” przyszła pora, aby dzieci wyszły do miasta. Zorganizowano Happening. Dzieci przemaszerowały ulicami miasta, niosąc ułożone hasła zachęcające do ochrony środowiska i czystości powietrza. Kiedy wszystkie dzieci zgromadziły się na Rynku, zaśpiewały piosenkę o tematyce ekologicznej. Happening wzbudził ogromne zainteresowanie zarówno mieszkańców, jak i pracowników urzędu. Celem tej akcji promocyjno - edukacyjnej było zwrócenie uwagi mieszkańców miasta na potrzebę walki ze smogiem. Mamy nadzieję, że poprzez podjęte działania uświadomiliśmy dzieciom i rodzicom przyczyny zanieczyszczonego powietrza oraz jego skutki dla naszego zdrowia, a także, jak ważne jest dbanie o czystość powietrza dla nas samych i naszego środowiska.

Anna Zajda