tel./fax.: (033) 877-16-16

 p1070881

W dniach 24-28 września 2018 roku odbyła się wycieczka na Litwę w ramach małopolskiego projektu „Dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej”. Uczestniczyło w niej 45 uczniów Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim pod opieką nauczycieli historii: Agnieszki Bisagi i Agnieszki Frączek. W czasie wycieczki uczniowie odwiedzili najważniejsze miejsca związane z historią Polski i Litwy.
Zwiedzanie rozpoczęto od Trok, miasta położonego w odległości 28 km na zachód od Wilna, określanego mianem „miasta na wodzie”. Jego symbolem jest zamek z końca XIV wieku wzniesiony na wyspie na jeziorze Galwe. Kolejnym punktem na trasie wycieczki było Wilno. W stolicy państwa litewskiego uczniowie odwiedzili Muzeum Adama Mickiewicza, Cmentarz na Rossie, Górę Trzech Krzyży, Katedrę Wileńską z grobami Barbary Radziwiłłówny, Aleksandra Jagiellończyka i Elżbiety Habsburżanki, Uniwersytet Wileński im. Stefana Batorego, Kościół św. Jana oraz Cerkiew św. Ducha z mumiami św. Męczenników. Zwiedzanie Wilna zostało zakończone w Ostrej Bramie – miejscu stale obecnym w świadomości kulturowej i religijnej Polaków.


W ostatnim dniu wycieczki uczniowie odwiedzili Kiejdany i Kowno. Kiejdany to jedno z najstarszych miast Litwy z dobrze zachowaną Starówką wybudowaną przez szkockich osadników w XVI wieku. W Kownie uczniowie zobaczyli: Zamek Kowieński, Kościół św. Jerzego, klasztor Bernardynów, Kościół Trójcy Świętej, Dom Perkunasa – perłę litewskiego baroku. Pobyt na Litwie został zakończony wizytą w Klasztorze Kamedułów w Pożajściu – jednym z najwspanialszych zabytków architektury na Litwie. Klasztor otaczają wody tzw. Morza Kowieńskiego, ogromnego zalewu na Niemnie, co sprawia, że okolica jest szczególnie malownicza.
Dzięki wyjazdowi na Litwę uczniowie pogłębili wiedzę z zakresu dziedzictwa kulturowego i historycznego Kresów Wschodnich dawnej Rzeczpospolitej.
W imieniu uczestników wycieczki dziękujemy Urzędowi Marszałkowskiemu w Krakowie za wsparcie finansowe w kwocie 15 500 zł oraz Gminie Maków Podhalański za koordynację projektu.

Agnieszka Bisaga, Agnieszka Frączek