tel./fax.: (033) 877-16-16
A A A

Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Makowskiej

Tytuł: „Niepodległa”

Temat: Przedstawienie w formie plastycznej tematyki związanej z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Cele:
-twórcza interpretacja faktów, zdarzeń, postaci historycznych w formie plastycznej;
-pobudzenie postaw patriotycznych poprzez aktywność plastyczną połączoną z pogłębianiem świadomości historycznej;
-znalezienie ciekawej formy plastycznej dla przedstawienia tematu konkursu;
-możliwość przedstawienia własnej wizji na temat odzyskania niepodległości przez Polskę.

Uczestnicy:
Do udziału w konkursie organizator zaprasza dzieci, młodzież oraz rodziny. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach:
Kategoria indywidualna:
1) dzieci z klas I-IV;
2) dzieci z klas V- VIII+III gimnazjalna;
Kategoria grupowa:
3) rodziny.

Technika: Prace w formacie 50 cm x 70 cm (A2) mogą być wykonane w dowolnej płaskiej technice plastycznej (bez przestrzennych, wystających dodatków). Można włączyć do pracy np. fotografię czy napis, ale praca powinna pozostać płaska.

Terminy: Prace konkursowe należy złożyć do 20 października 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Podhalańskim. Rozstrzygnięcie konkursu- ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 11 listopada 2018 r. podczas obchodów święta Niepodległości w Makowie Podhalańskim.

Kryteria oceny prac: -nowatorstwo, pomysłowość w ujęciu tematu konkursu; - estetyka wykonania; -pozytywny, patriotyczny wyraz pracy;
- zastosowanie określonych w regulaminie sposobów wykonania pracy.

Organizacja konkursu: Prace należy podpisać godłem (krótka nazwa, pseudonim) i dołączyć do niej metryczkę pracy (załącznik nr 1) oraz oświadczenie autora (załącznik nr 2). Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez organizatora. Przyznana zostanie jedna nagroda główna w każdej kategorii oraz wyróżnienia. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dowolnej ilości wyróżnień- w zależności od ilości zgłoszonych prac. Nagrodami w konkursie będą wejściówki na rodzinne atrakcje. Wszystkie prace spełniające warunki uczestnictwa w konkursie zostaną wyeksponowane podczas obchodów święta Niepodległości w Makowie Podhalańskim.
Oddanie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu plastycznego „Niepodległa”. Organizator dysponuje danymi uczestników w celach promocji konkursu i prezentacji prac z zastrzeżeniem możliwości upublicznienia nazwiska i imienia autora (autorów).

Koordynatorem konkursu jest Katarzyna Biedrawa tel. 692 904 635