tel./fax.: (033) 877-16-16
A A A

8 stycznia 1999 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej zatwierdził przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego. Na tej podstawie zostały powołane trzyletnie gimnazjum które rozpoczęły swoją działalność 1 września 1999 roku. Wtedy to właśnie zainaugurowało swoją działalność makowskie gimnazjum. Pod dyrekcją mgr. inż. Artura Piórkowskiego rozpoczęło naukę 121 uczniów w pięciu oddziałach. W drugim roku społeczność szkolna liczyła już 236 uczniów a Grono Pedagogiczne 20 nauczycieli W 2002 roku uczniowie gimnazjum makowskiego po raz pierwszy przystąpili do egzaminu kończącego trzyletnią naukę. Byli to pierwsi absolwenci tej szkoły. W 2003 roku szkoła zyskała swojego patrona. W maju odbyła się uroczystość nadania imienia Księdza Doktora Stanisława Czartoryskiego. Od września 2003 roku Gimnazjum weszło w skład Zespołu Szkół - Gimnazjum, Szkoła Podstawowa, Przedszkole. Kierownictwo objęła mgr Elżbieta Malczewska. Jej zastępcy to mgr Małgorzata Warmuz-Wojtowicz do spraw Szkoły Podstawowej oraz mgr inż. Artur Piórkowski do spraw Gimnazjum.

Od dnia 1 września 2006 zmieniła się dyrekcja Zespołu Szkół - dyrektorem zespołu został mgr inż. Artur Piórkowski, a jego zastępca do spraw Gimnazjum to mgr Łucja Czarniak. Pracę gimnazjum wspierają Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski wybierani raz na trzy lata. Od roku 2002 w gimnazjum działa Spółdzielnia Uczniowska EUROGROSIK, wyróżniona w ogólnopolskim konkursie pod hasłem "Zdrowa Przyroda, Zdrowa Żywność, Zdrowy Człowiek". Każdego roku tradycyjnie w październiku pierwszoklasiści uroczyście przyjmowani są do Braci Uczniowskiej, składają ślubowanie, dyrektor pasuję ich na uczniów gimnazjum. Między klasówką a odczytywaniem uczniowie gimnazjum miło spędzają czas na wycieczkach, zarówno tych wyjazdowych jak i pieszych. Każdej jesieni klasy odbywają przynajmniej jedną górską wycieczkę, obowiązkowo zaś Szlakiem Jana Pawła II. Odwiedzają Kraków, Warszawę, Kołobrzeg, żeby poznać zabytki kultury, pójść do kina lub teatru. Z okazji pierwszego dnia wiosny organizowanych jest szereg zawodów, gier i zabaw. Podobnie jak w Dzień Sportu powiązanym z Dniem Dziecka największą popularnością cieszy się mecz uczniowie kontra nauczyciele. Z inicjatywy nauczycieli, rodziców a także samych uczniów organizowane są rokrocznie różnego rodzaju konkursy angażujące całą młodzież. Konkursy fotograficzne, np. Jesień w obiektywie, Wiosna w naszym mieście, Kapliczki, itp. Konkursy na najpiękniejszą szopkę, gwiazdę kolędniczą, ekologiczny stroik świąteczny klasy, samodzielnie napisaną i wydaną książkę, konkursy historyczne. Co roku bierzemy też udział w konkursie wiedzy ogólnej LEONARDO organizowanym przez TGB, na najpiękniejszą palmę w parafii, w gminnym konkursie pod hasłem walki z uzależnieniami wśród młodzieży oraz w konkursie recytatorskim. Uczestniczymy w różnego rodzaju międzyszkolnych i pozaszkolnych zawodach sportowych. Tradycją stały się szkolne Mikołajki, w czasie których wszyscy obdarowują się nawzajem, Jasełka - wystawiane również poza szkołą, Misteria Wielkopostne, a także Walentynki. Uczniowie gimnazjum angażują się w różne akcje społeczne, tak jak sprzątanie świata w ramach obchodów Dni Ziemi, a w okresie przedświątecznym odwiedzają ludzi starszych, samotnych i chorych z życzeniami, z samodzielnie wykonanymi kartkami i stroikami. Włączyli się do zbiórki pieniędzy na renowację Grobu Nieznanego Żołnierza w Makowie, a także zbiórki darów dla Domu Dziecka w Jaszczurowej. Wpływają też czynnie na ochronę środowiska, mieli swój udział w sprawie pomników przyrody na naszym terenie, przeprowadzają co roku akcję Pinezka, uczestniczą w konferencjach ekologicznych.