tel./fax.: (033) 877-16-16
A A A

INFORMACJA O TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

 

Drogi rodzicu!
Jeżeli u Twojego dziecka stwierdzono wadę wymowy, motywuj je do korzystania z zajęć logopedycznych. Ty także powinieneś pomóc swojemu dziecku pamiętając o tym, że terapia ta ma miejsce nie tylko podczas zajęć logopedycznych.
Lista dzieci zakwalifikowanych do zajęć logopedycznych w tym roku szkolnym znajduje się u wychowawcy klasy.
Proszę o założenie dziecku grubego zeszytu w kratkę, który należy przynosić na każde zajęcia z logopedą.
Proszę o zapoznanie się z poniższymi zasadami.

 

ZASADY TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

1. Rodzice są zobowiązani do nawiązania kontaktu z logopedą, aby otrzymać informacje o stanie mowy dziecka, na temat pracy z dzieckiem w domu oraz postępów na zajęciach. Dyżury logopedy w „otwarty czwartek” (ostatni czwartek miesiąca).
2. Rodzice są zobowiązani do regularnego i konsekwentnego stosowania się do zaleceń logopedy oraz systematycznego utrwalania ćwiczeń w domu. Ćwiczenia powinny trwać nie krócej niż 15 minut dziennie. Uczeń jest zobowiązany do codziennego przećwiczenia całych ostatnich zajęć, a raz w tygodniu całego zeszytu. Od regularności ćwiczeń zależą efekty terapii.
3. Rodzice odpowiadają za to, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia logopedyczne i przynosiło na każde zajęcia zeszyt. Częste nieobecności oraz niestosowanie się do zaleceń logopedy powoduje skreślenie z listy dzieci objętych pomocą logopedyczną.
4. Na prośbę logopedy rodzice zobowiązani są do przedstawienia wyników badań słuchu, badań neurologicznych, konsultacji ortodontycznych, opinii psychologiczno-pedagogicznych oraz opinii innych specjalistów, w celu pogłębienia diagnozy i zastosowania odpowiednich metod terapeutycznych.
5. Terapia logopedyczna rozpoczyna się po otrzymaniu przez logopedę pisemnej zgody od rodziców. Rodzice mogą w każdej chwili zrezygnować z terapii logopedycznej, po dostarczeniu terapeucie pisemnej rezygnacji. Terapia kończy się z chwilą opanowania poprawnej wymowy, o czym rodzice są informowani przez logopedę.