tel./fax.: (033) 877-16-16
A A A

 img 20160916 120805

Konferencja naukowa pt. „Co każdy z nas może zrobić dla ochrony naszej wody?” odbyła się 16 września bieżącego roku w Gimnazjum w Jordanowie.
Pomysłodawcami projektu o wodzie byli nauczyciele biologii i chemii z Gimnazjum w Jordanowie. Projekt był realizowany od maja do września.
Do końcowego etapu zaproszone zostały kluby europejskiego z Łętowni, Toporzyska, Naprawy, Jordanowa i Makowa Podhalańskiego z opiekunami. Uczniowie z klubów mieli przygotować prezentacje o wodzie. Klub z Makowa Podhalańskiego pod opieką nauczyciela WOS Anny Giertugi przygotował prezentację pod tytułem „Wpływ zanieczyszczeń wody na organizm człowieka.” Inne kluby przygotowały prezentacje o oszczędzaniu wody w gospodarstwach domowych, o sposobach uzdatniania wody, o ograniczeniach zasobów wodnych na naszym terenie itp. Podobne problemy zostały poruszone na konferencji przez zaproszonych gości. Piękną prelekcję o wodzie przedstawiła pani burmistrz Jordanowa a także przedstawiciele ochrony środowiska z województwa małopolskiego i przedstawiciele gminy odpowiedzialni za czystość wody.
Elementem kończącym projekt były zaprezentowane doświadczenia przygotowane przez gimnazjalistów z wykorzystaniem wody. Po konferencji był poczęstunek z udziałem głównego napoju – wody oraz wspólna zabawa integracyjna.
Pan dyrektor Gimnazjum w Jordanowie podziękował wszystkim uczestnikom konferencji i wręczył dyplomy uczestnictwa.

 

Dominika Stypuła klasa III

wybory 010 

W dniu 23 września w gimnazjum odbyły się wybory do szkolnego samorządu uczniowskiego. W wyniku głosowania wszystkich uczniów
przewodniczącą samorządu uczniowskiego została Kalina Staśkiewicz z klasy 3c,
a jej zastępcą Honorata Stopa z klasy 2b.
Pozostali członkowie samorządu to:
Daria Głuszek z klasy 3a oraz
Dominika Stypuła z klasy 3c.
Opiekunem samorządu uczniowskiego wybrano panią Agnieszkę Frączek.
Wybory nadzorowała i głosy zliczyła komisja w składzie:
Olimpia Lurka z klasy 1c
Jakub Słowiak z klasy 3b
Weronika Gasek z klasy 2b

Clipboard01

20 września uczniowie klas drugich gimnazjum uczestniczyli w wykładach z cyklu „Osobliwości Świata Fizyki”. W tym roku mieli oni możliwość zapoznania się wykładami na temat „Siły Wszechświata”, „Zasady zachowania w mechanice” oraz „W równowadze”. Uczestniczyli w eksperymentach, dzięki którym poznali zasadę zachowania energii, pędu i momentu pędu. A także podstawowe zasady projektowania budowli. Przekonali się jak niezwykle wytrzymałą konstrukcją jest kurze jajko oraz jak ważny jest środek ciężkości. Wykłady z tego cyklu co roku cieszą się niesłabnącą popularnością i uczniowie z chęcią biorą w nich udział.

 

Katarzyna Hojda

 

bezpiecz

Nasza szkoła przystąpiła do udziału w projekcie „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa” prowadzonym przez Małopolską Komendę Wojewódzką Policji. Do współpracy w realizacji projektu ZPB zaprosiliśmy tzw. Partnerów Projektu, którzy zadeklarowali swoją gotowość wsparcia działań służących naszym uczniom.

Celem działań szkoły i wszystkich partnerów jest promocja i kształtowanie bezpieczeństwa w szkole, a równocześnie zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli na terenie szkoły i w jej okolicy.

Na podstawie naszej wiedzy i analizy przeprowadzanych ankiet określiliśmy następujące zadania do realizacji na najbliższy rok:
• szeroko pojęta działalność edukacyjno – profilaktyczna zmierzająca do zwiększenia świadomości uczniów dotyczącej przemocy (przemoc fizyczna i psychiczna, cyberprzemoc, wandalizm),
• kontynuacja podjętych działań zmierzających do poprawy i utrzymania bezpieczeństwa uczniów podczas przerw szkolnych,
• lekcje wychowawcze na temat Karty Praw Człowieka, godności i nietykalności cielesnej,
• zajęcia z przedstawicielami Policji dotyczące unikania zagrożeń, odpowiedzialności karnej nieletnich oraz agresji i przemocy,
• mediacje z uczniami wchodzącymi w konflikty,
• zajęcia warsztatowe dla uczniów na tematy związane z agresją (Przerwać cyberprzemoc, Sposoby radzenia sobie z agresją, Profilaktyka uzależnień).
• działania mające na celu poprawę pod kątem bezpieczeństwa infrastruktury szkolnej oraz terenu w pobliżu szkoły.

ZPB1 na stronę

 

W roku szkolnym 2015/16 po raz czwarty uczestniczyliśmy w programie „WF Z KLASĄ” i otrzymaliśmy kolejny certyfikat!

certyfikaty

We wrześniu 2013r. udało nam się zakwalifikować do udziału w pilotażowej edycji programu „WF z klasą”. W roku 2014 ukończyliśmy I edycję programu a w roku 2015 II edycję. W każdej edycji za nasze działania uzyskaliśmy certyfikat „WF Z KLASĄ”.
W roku 2014 równocześnie uzyskaniem certyfikatu CEO otrzymaliśmy od Ministra Edukacji Narodowej tytuł „SZKOŁA W RUCHU””.

szkola w ruchu

„WF z klasą” to program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy wsparciu partnerskim „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl oraz pod patronatem medialnym Polsatu Sport.pl . Ta ogólnopolska akcja edukacyjna ma zmienić myślenie o lekcjach WF-u w polskich szkołach. Program jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Sportu i Turystyki, pod honorowym patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

pływamy

Bierzemy udział w programie MSiT „Umiem Pływać”. Napisany projekt kolejny raz uzyskał akceptację Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dzięki dofinansowaniu MSiT i środkom z budżetu naszej gminy 64 uczniów z klas trzecich naszej szkoły od września bezpłatnie uczestniczy w cotygodniowych wyjazdach i nauce pływania na basenie w Suchej Beskidzkiej. Nauczyciele naszej szkoły, którzy równocześnie są instruktorami pływania będą starali się nauczyć wszystkich uczestników umiejętności poruszania się w wodzie a także pokazać, że pływanie jest fantastyczną zabawą. Mamy nadzieję, że uzyskana wiedza i umiejętności uczestników, pozwolą uczniom na bezpieczne korzystanie z wypoczynku nad wodą i będą zachętą do dalszego rozwijania umiejętności pływackich.

Podkategorie