tel./fax.: (033) 877-16-16

 dsc3315

"Babciu, dziadku poczekajcie, zaraz przybiegniemy.
Na ławeczce pod kasztanem razem usiądziemy.
Opowiecie, co tam słychać na szerokim świecie,
jak zrozumieć trudne sprawy,
wy... najlepiej wiecie".

20151218 105047

W ramach projektu „IRRESISTIBLE – Odpowiedzialne badania i innowacje” uczniowie naszego gimnazjum zwiedzili wystawę interaktywną „ Wszystko jest liczbą” w najstarszym budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius. Tam też uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez Pana dr. Macieja Kluzę. Zajęcia dotyczyły konstruowania eksponatów na wystawę interaktywną, która jest finalnym zadaniem w projekcie.Kolejnym punktem programu naszej edukacyjnej wycieczki było spotkanie z naukowcami – Panem dr. Michałem Węgrzynem z Wydziału Botaniki UJ oraz z Panem dr. Piotrem Klepackim pracownikiem Ogrodu Botanicznego UJ w Krakowie.

Burmistrz Makowa Podhalańskiego podaje do wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański na rok szkolny 2016/2017.

P1090381

„Każdy przedszkolak to mały Polak” –innowacja pedagogiczna w makowskim przedszkolu.

 

Od grudnia 2015r. Gminne Przedszkole Samorządowe i oddziały zerowe realizują innowację pedagogiczną z zakresu wychowania patriotycznego „Każdy przedszkolak to mały Polak”.
Celami ogólnymi innowacji jest m.in. kształtowanie więzi emocjonalnej dziecka z rodziną, rówieśnikami, przedszkolem; właściwego stosunku do otaczającego świata, dostrzeganie piękna i wartości przyrody oraz przyswajania zasad jej ochrony; kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji; przygotowanie dzieci do pracy i życia społecznego i aktywnego uczestnictwa w kulturze.
Realizacja celów odbywać się będzie poprzez zajęcia warsztatowe z twórcami ludowymi, zajęcia plenerowe – wycieczki i spacery po Makowie Podhalańskim, zajęcia biblioteczne, filmy historyczne dla najmłodszych.

zdjrcie przegl d grup kolrdniczych

W dniu 13 stycznia 2016 nasz szkolny Chór „Septyma” oraz Zespół Instrumentalny w składzie Małgorzata Mętel, Natalia Polak, Artur Warta i Wojciech Kozieł, brali udział w organizowanym przez Dom Kultury w Makowie Podhalańskim - Gminnym Przeglądzie Grup i Zespołów Kolędniczych w Stodole przy Parafii Przemienienia Pańskiego w Makowie. Występy rozpoczęły się o godzinie 16.00. Prezentowaliśmy się jako jedna z ostatnich grup, więc mieliśmy okazje podziwiania wszystkich występów od przedszkolnych aż do kolędowania koła gospodyń wiejskich . Przypomnieliśmy sobie wiele pięknych i starych kolęd. Atmosfera była niepowtarzalna.

Ewa Ruszkowicz         

dscn2290

W uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną potocznie Świętem Trzech Króli, Dyrekcja nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół zaprosili mieszkańców Makowa Podhalańskiego do wspólnego świętowania.

O godzinie 16:00 w auli Zespołu Szkół zaprezentowane zostały jasełka. Zmaganiom młodych aktorów towarzyszyły piękne śpiewy chóru, którego dyrygentka, pani Ewa Ruszkowicz, zapraszała wszystkich zgromadzonych do wspólnego kolędowania.
Mamy nadzieję, że ten sposób wspólnego spędzania czasu wejdzie do stałego grafiku imprez szkolnych. Utwierdzają nas w tym przekonaniu zadowolone miny mieszkańców naszej miejscowości i brawa, jakie otrzymaliśmy po zakończeniu spektaklu.

 

Justyna Wojdyła