tel./fax.: (033) 877-16-16

DSC 0317

W dniu 22 marca 2019 roku odbył się w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie X Konkurs Recytatorski Poezji Niemiecko-i Anglojęzycznej. Wzięło w nim udział ponad 60 uczniów z kilkunastu szkół powiatu suskiego. Naszą szkołę reprezentowało czworo uczniów, recytujących poezję niemieckojęzyczną. Byli to Paweł Stasik-uczeń klasy III A Gimnazjum, Ewelina Madej-uczennica klasy 7A Szkoły Podstawowej, przygotowywani przez panią mgr Wiesławę Koper, oraz Joanna Dyrcz i Marcelina Kubańska-uczennice klasy III B Gimnazjum, przygotowywane przez panią mgr Joannę Gigoń. Uczennica klasy III B Marcelina Kubańska zdobyła II miejsce.

Gratulujemy!!!

W dniach 9 - 12 września 2019 r. organizowany jest eukacyjny wyjazd na Ukrainę dla uczniów Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim w ramach Małopolskiego Projektu „Dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej"

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI

13

W dniu 5 marca br. uczniowie klas ósmych naszej szkoły pojechali na warsztaty z geografii na Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Tym razem wzięliśmy udział w 2 warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych wydziału pt.: „Jak pokonać smog?” i „Skamieniałości”. Dowiedzieliśmy się jak my sami możemy walczyć ze smogiem, zobaczyliśmy jak wygląda naprawdę smog wyłapany przez filtr po 40 minutach filtrowania śląskiego powietrza oraz zobaczyliśmy skamieniałe zwierzęta żyjące na Ziemi wiele milionów lat temu.
Następnie udaliśmy się na seans filmowy podczas, którego zobaczyliśmy oparty na faktach film „Mój piękny syn” opowiadający o walce rodziny o wyleczenie syna z uzależnienia narkotykowego.


Rafał Pacek

Innowacja pedagogiczna
„Każdy przedszkolak to mały Polak”

innowacja

Nasze przedszkole bierze udział w innowacji pedagogicznej pt: „Każdy przedszkolak to mały Polak”.
Wychowanie w miłości do Ojczyzny, kultywowaniu polskich tradycji i szacunku do twórców Niepodległej powinno być elementem nauki już na etapie edukacji przedszkolnej.
Postawy, które ukształtujemy w dzieciach w tym wieku towarzyszą im praktycznie przez całe życie.
Celem naszego działania jest:
- kształtowanie więzi emocjonalnej dziecka z rodziną, rówieśnikiem, przedszkolem;
- kształtowanie właściwego stosunku do otaczającego świata, dostrzeganie piękna i wartości przyrody oraz przyswajania zasad jej ochrony;
- kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji;
- przygotowanie dzieci do pracy i życia społecznego oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze

Autor innowacji:
Anna Stasik

„Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji.”
Maria Dąbrowska

IX GMINNY KONKURS POLONISTYCZNY
O ZŁOTE PIÓRO BURMISTRZA

Organizator:
Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim pod patronatem Burmistrza Makowa Podhalańskiego.

Cele konkursu:
• Sprawdzenie stopnia znajomości treści książek.
• Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
• Rozbudzanie pasji czytelniczej oraz zamiłowania do literatury.
• Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
• Popularyzacja wartościowej literatury dla dzieci i młodzieży.
• Wzbogacanie słownictwa poprzez obcowanie z pięknem języka literackiego.