logo z cieniem 2

received 151854209102735

Włączając się w obchody stulecia niepodległości Polski, uczniowie naszej Szkoły utworzyli „Żywą Flagę”. W środę 17 października 2018 roku na placu za budynkiem Szkoły zebrali się wszyscy uczniowie. Każdy otrzymał białą lub czerwoną kartkę, aby stworzyć żywy wzór polskiej flagi. Akcja podjęta przez panie: Agnieszkę Bisagę, Agnieszkę Frączek i Agnieszkę Szuber uświetniła zbliżające się obchody stulecia niepodległości naszego kraju. Wydarzenie to nie byłoby możliwe bez wsparcia Dyrekcji, nauczycieli, a przede wszystkim zaangażowania młodych. Szczególne podziękowania kierujemy do pana Zygmunta Irzyka, który wykonał zdjęcia i film.

 

tytyłowe

Dnia 5 października 2018 roku uczniowie klas szóstych, siódmych i ósmych ze Szkoły Podstawowej w Makowie Podhalańskim w liczbie 18 osób wraz z dwiema nauczycielkami panią Agnieszką Barzycką i panią Bożeną Grabiec wzięli udział w Rajdzie "Podbabiogórzanie Na Szlaku Niepodległości". Była to część planu propagowania szlaku Budzów-Makowska Góra jako odcinka drogi niepodległości dla uczczenia wymarszu Makowskich Legionistów z dnia 26 sierpnia 1914 roku przez Makowską Górę do Budzowa i dalej na miejsce zbiórki w Myślenicach.

Pogoda była idealna jak na wyjście w góry. Uczestnicy rajdu mogli zobaczyć Babią Górę, a nawet zarys Tatr. Schodząc ze szczytu Makowskiej Góry, natknęli się na żołnierską grupę rekonstrukcyjną, która dała im lekcję. Wywołany dowódcę grupy miał zameldować oddział, a reszta brała udział w ćwiczeniach wojskowych z atrapami granatu i broni. Koniec końców okazało się, że pomylili nasza grupę z grupą z XIII Rajdu Szlakami Żołnierzy Wyklętych mjr. Józefa Kurasia „Orła”, „Ognia”, który w ten sam dzień odbywał się w Beskidzie Makowskim.
Po tej nieco niespodziewanej i niezwykłej przygodzie grupa kontynuowała przejście do mety, która zorganizowana była w czytelni Makowskiej Miejskiej Biblioteki. Na uczestników czekał tam słodki poczęstunek i gorąca herbata, a także krótka lekcja historii, której autorem była pan mgr Jerzy Mydlarz. Dodatkowo jako pamiątkę każdy uczestnik rajdu otrzymał odblaskową opaskę oraz znaczek z opisem rajdu, a drużyna- dyplom. Po tym uczestnicy rajdu rozeszli się do domów ze wspaniałymi wspomnieniami.


Natalia Wronka, klasa 8b

img 20181015 102835

W dniu 15 października 2018 r. przedszkolaki uroczyście zakończyły obchodzony „Tydzień czystego powietrza”. Dzieci zebrały się w pięknie udekorowanej auli, gdzie w obecności Dyrekcji i nauczycieli odbyły się „Zabawy z powietrzem” przeplatane hasłami wypowiadanymi przez dzieci, ciekawymi doświadczeniami, piosenkami i tańcami. Pan Dyrektor wręczył nagrody laureatom konkursu plastycznego „O nasze powietrze dbamy i ze smogiem wygrywamy” oraz dzieciom, które wykazały się największą kreatywnością i pomysłowością w tworzeniu zabawek z odpadów. Na koniec uczniowie z koła teatralnego pod kierunkiem pani Jolanty Barłóg zaprezentowały przedstawienie pt. „Jak ekoludki wygrały ze smogiem”

Warto wspomnieć, że dzieci najlepiej uczą się przez działanie, dlatego też finał naszej akcji miał tytuł: „Bawię się, uczę i przekazuję dalej”.

Mamy nadzieję, że podjęte przez nas działania przyczynią się do podniesienia świadomości mieszkańców naszej miejscowości. Bowiem wszystko, co dotyczy ochrony środowiska, zależy w znacznej mierze od nas samych. Wiemy doskonale, że działając w pojedynkę – możemy zdziałać niewiele, ale wspólnie – możemy dokonać wielkich zmian.

Anna Zajda

29

W dniach 5 – 12 października 2018r. obchodziliśmy w naszym przedszkolu „Tydzień Czystego Powietrza” pod hasłem: „O nasze powietrze dbamy i ze smogiem wygrywamy”. Akcję edukacyjną rozpoczęliśmy od wycieczki po okolicy, podczas której dzieci lokalizowały źródła dymów i zanieczyszczeń środowiska. Po powrocie wysnuwały wnioski z wycieczki dotyczące m.in. niepalenia śmieci w piecach, zamiany pieców tzw. „kopciuchów” na piece zasilane gazem, eliminowania zanieczyszczeń środowiska przez samochody. Następnie na terenie placówki dzieci wspólnie obejrzały prezentację multimedialną o następującej tematyce: Co to jest powietrze? Czy powietrze jest ważne? Jak powstaje smog? Jak walczyć ze smogiem? Jak smog szkodzi zdrowiu? Co robić, kiedy jest smog?

Czytaj więcej: Tydzień czystego powietrza

Dnia 9 października 2018 r. 36 uczniów naszej Szkoły wzięło udział w szkolnym etapie VI Dyktanda Niepodległościowego "Po polsku o historii". Celem konkursu było doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni, z uwzględnieniem nazw własnych związanych z historią odzyskiwania niepodległości przez Polskę oraz popularyzacja wiedzy na temat poprawnej polszczyzny.
W kategorii kl. IV - VI najlepszą okazała się Milena Tomczak z kl. VIb; drugie miejsce przypadło Maciejowi Urbańskiemu z kl. Vc, a trzecie – Konradowi Laskosiowi z kl. VIa
Natomiast w kategorii kl. VII - VIII i kl. III gimnazjum I miejsce zajęła Maja Kwaśniewska z kl. VIIIa, II miejsce - Marcelina Kubańska z kl. IIIb, III miejsce– Adrianna Mazur z kl. VIIIa.
Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Organizatorzy

 p1070881

W dniach 24-28 września 2018 roku odbyła się wycieczka na Litwę w ramach małopolskiego projektu „Dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej”. Uczestniczyło w niej 45 uczniów Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim pod opieką nauczycieli historii: Agnieszki Bisagi i Agnieszki Frączek. W czasie wycieczki uczniowie odwiedzili najważniejsze miejsca związane z historią Polski i Litwy.
Zwiedzanie rozpoczęto od Trok, miasta położonego w odległości 28 km na zachód od Wilna, określanego mianem „miasta na wodzie”. Jego symbolem jest zamek z końca XIV wieku wzniesiony na wyspie na jeziorze Galwe. Kolejnym punktem na trasie wycieczki było Wilno. W stolicy państwa litewskiego uczniowie odwiedzili Muzeum Adama Mickiewicza, Cmentarz na Rossie, Górę Trzech Krzyży, Katedrę Wileńską z grobami Barbary Radziwiłłówny, Aleksandra Jagiellończyka i Elżbiety Habsburżanki, Uniwersytet Wileński im. Stefana Batorego, Kościół św. Jana oraz Cerkiew św. Ducha z mumiami św. Męczenników. Zwiedzanie Wilna zostało zakończone w Ostrej Bramie – miejscu stale obecnym w świadomości kulturowej i religijnej Polaków.

Czytaj więcej: WYJAZD NA LITWĘ W RAMACH MAŁOPOLSKIEGO PROJEKTU „DZIEDZICTWO KRESÓW WSCHODNICH RZECZYPOSPOLITEJ”

imag1128

W związku z podjęciem przez naszą szkołę działań związanych z doradztwem zawodowym na wszystkich szczeblach edukacji, także w przedszkolu realizowano zajęcia umożliwiające poznanie pracy ludzi w różnych zawodach.
Dzieci, już w przedszkolu interesują się pracą zawodową swoich rodziców i dziadków, próbują opowiadać o ich pracy. Dzielą się takimi informacjami z rówieśnikami podczas zabaw dowolnych. Dlatego naszym założeniem jest poszerzenie wiedzy dzieci na temat różnych zawodów. Realizując tematykę „Moja droga do przedszkola”, nauczycielki starały się przy okazji zapoznać podopiecznych z pracą policjanta, strażaka i ratownika medycznego. Dzieci przebrane w stroje wyżej wymienionych przedstawicieli zawodów prezentowały się we wszystkich grupach przedszkolnych. Na podstawie własnych i zdobytych doświadczeń opowiadały, na czym polega dana praca. Przy tej okazji poszerzały słownictwo o nowe pojęcia charakterystyczne dla danego zawodu.
Zainteresowanie tematem było ogromne, dzieci chętnie wypowiadały się w oparciu o swoje obserwacje i spostrzeżenia. Uczyły się szacunku dla każdej pracy ludzkiej. Do utrwalania zdobytej wiedzy nauczycielki wykorzystywały różnorodne zabawy dydaktyczne i tematyczne wzbogacane literaturą dziecięcą. Prace plastyczne pozwoliły odzwierciedlić zdobytą przez dzieci wiedzę.


Jolanta Koper

Pod takim hasłem w Zespole Szkół im św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim odbyła się we wtorek 02.10.2018 r. debata, w której uczestniczyli przedstawiciele Policji, Domu Kultury w Makowie, „Uniwersytetu Trzeciego Wieku”, uczniowie Zespołu Szkół im. Św. Jana Kantego oraz uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej i trzecich gimnazjum naszej szkoły – Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim. Spotkanie rozpoczął przedstawiciel Policji, który w oparciu o prezentację multimedialną przedstawił stan bezpieczeństwa w naszej gminie. Z policyjnych statystyk wynika, że na terenie gminy Maków Podhalański jest bezpiecznie, co nie oznacza jednak, że nie dochodzi tu do zdarzeń i zjawisk, o których lokalna społeczność chciałaby porozmawiać z policją. Stąd też pomysł zorganizowania tego typu debaty. Przedstawiciele Policji scharakteryzowali zagrożenia wpływające na bezpieczeństwo mieszkańców oraz działania policji podjęte w celu ich eliminacji. Przedstawiono także Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikację „Moja Komenda” oraz program prewencyjny „Dzielnicowy Bliżej Nas”.
Przeprowadzono również dyskusję dotyczącą bieżących problemów lokalnej społeczności. Organizatorzy debaty odpowiadali na pytania oraz odnosili się do uwag zgłaszanych przez jej uczestników, między innymi naszych uczniów. Wszystkie uwagi i propozycje zostaną wykorzystane przez policjantów w czasie codziennych służb, a wnioski – przeanalizowane.
Podsumowaniem debaty było przeprowadzenie anonimowej ankiety, o wypełnienie której poproszono uczestników spotkania. Wyniki ankiety pozwolą na lepsze organizowanie podobnych przedsięwzięć w przyszłości, a jednocześnie wskażą kierunki i problemy, które należy wziąć pod uwagę, wybierając temat następnej debaty.

Katarzyna Melzer

IMG 20181003 105736

Nie od dziś wiadomo, że zdrowa dieta sprzyja lepszemu samopoczuciu, odporności, a także wynikom w nauce. Kierując się dobrem dzieci, nasza szkoła już po raz kolejny uczestniczy w ,,Programie dla szkół”. Celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych uczniów poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie oraz upowszechnianie zdrowej, zbilansowanej diety. W ramach tego programu uczniowie klas I - V będą otrzymywać bezpłatnie świeże porcje warzyw i owoców a także mleko i produkty mleczne.
Mamy nadzieję, że te zdrowe przekąski nie tylko zasmakują dzieciom, ale też dodadzą im energii na cały rok szkolny.

Abigail Bukowska
Marta Kudzia

20181003 130330

W ramach realizowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego projektu zintegrowanego LIFE pod nazwą: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej Gminne Przedszkole Samorządowe w Makowie Podhalańskim otrzymało oczyszczacz powietrza, który został zainstalowany w sali grupy 3-4 latków. Jest to doraźne rozwiązanie, które z pewnością wpłynie pozytywnie na samopoczucie i zdrowie najmłodszych.

Oczyszczacze powietrza w miejscach w których najmłodsi mieszkańcy Małopolski spędzają wiele godzin oraz kreowanie postaw proekologicznych, to jeden z priorytetów szerokiego programu walki ze smogiem, prowadzonego od lat przez samorząd Małopolski.

Anna Zajda

Dnia 28.09.2018 roku odbyła się piesza wycieczka do pobliskiego lasu. Przedszkolaki z grupy O „A” oraz O „C” wspólnie z wychowawczyniami odkrywały malowniczą, polską jesień. Wycieczka miała na celu zapoznanie dzieci z naturalnym światem roślin i zwierząt.
Pogoda dopisała. W lesie przedszkolaki obserwowały różne gatunki drzew, jesienne barwy liści oraz leśne zwierzątka. Zarówno chłopcy jak i dziewczynki chcieli coś przynieść z wyprawy do klasowych kącików przyrodniczych. Były to przede wszystkim kolorowe liście, kasztany i żołędzie.
Z pewnością w przyszłości powtórzymy naszą pieszą wycieczkę do lasu, która dostarczyła dzieciom niezapomnianych wspomnień.

Opracowała:
Sylwia Świstek

Grudzień 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31