tel./fax.: (033) 877-16-16 
A A A

20160215 140906 

Na jednych z zajęć Koła Chemicznego w ramach projektu IRRESISTIBLE uczniowie otrzymywali nanosrebro. Postępując według konspektu tureckiego, przy wykorzystaniu azotanu (V) srebra i dwuwodnego cytrynianu sodu uzyskali roztwór AgNP.
Następnie użyli tego roztworu do eksperymentu, sprawdzającego bakteriobójcze działanie nanocząsteczkowego srebra. Na pożywkach agarowych dokonali posiewu bakterii z własnych rąk, ławki i butów. Eksperyment potwierdził przeciwbakteryjne działanie nanosrebra.

 

Zobacz zdjęcia

 

20160104 150523

Projekt „IRRESISTIBLE – Odpowiedzialne badania i innowacje” realizowany jest na zajęciach dodatkowych Koła Chemicznego. Biorą w nich udział uczniowie klas I a, I b, I c,
II b, III a i III b. Uczniowie zapoznają się z zagadnieniami nanotechnologii oraz odpowiedzialnych badań naukowych – RRI. Realizujemy scenariusze zajęć, które zostały opracowane przez tureckich partnerów biorących udział w projekcie. Wykorzystujemy zamieszczone w Internecie filmy, prezentacje i animacje oraz eksperymentujemy. Poprzez portal społecznościowy facebook współpracujemy z innymi szkołami, które w Polsce realizują projekt.
Na zdjęciach uczniowie przeprowadzają eksperyment i dokonują obliczeń w ramach zajęć pt.„Modelowanie uwalniania lub absorpcji leku”.

 

Zobacz zdjęcia