tel./fax.: (033) 877-16-16 
A A A

logopeda

„Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko co pomyśli głowa”
[Juliusz Słowacki]

 


Logopeda – to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.
Zadania logopedy w naszej szkole:
- Terapia logopedyczna dzieci posiadających orzeczenia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej ze wskazaniem na potrzebę zajęć z zakresu terapii logopedycznej
- Dokonywanie diagnozy logopedycznej oraz opracowanie indywidualnego programu terapii logopedycznej
- Współpraca z nauczycielami wspomagającymi, wychowawcami oraz pedagogiem szkolnym w zakresie tworzenia IPET dla uczniów
- Współpraca z rodzicami uczniów objętych terapią logopedyczną
- Współpraca z innymi specjalistami w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej
Ponadto:
Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki logopedycznej, m.in.:
• Wykonywanie badań przesiewowych mowy u dzieci z oddziału przedszkolnego celem wczesnego wykrycia zaburzeń w zakresie rozwoju mowy i kierowanie do specjalisty.
• Prowadzenie zajęć „Gimnastyka buzi i języka” dla dzieci z zerówki.
• Badanie logopedyczne dzieci wg. wskazań wychowawcy lub na prośbę rodzica.
• Współpraca z nauczycielami nauczania zintegrowanego w zakresie organizowania pomocy logopedycznej.


Rozwój mowy dziecka jak i powodzenie w terapii zależy od wielu czynników, a w tym od wsparcia rodziców i zaangażowania w proces terapii dziecka.


Zapraszam na comiesięczne konsultacje
(ostatni czwartek miesiąca),
oraz indywidualne spotkania