tel./fax.: (033) 877-16-16 
A A A

W dniu 24.09.2020r. odbędzie się dzień otwarty:
16.30 – przedszkole, oddziały zerowe, klasy I-III
17.00 – klasy IV - VIII.


W tym dniu, o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców w auli szkolnej, na które zaproszeni są przedstawiciele rodziców z każdej klasy i oddziału przedszkolnego.