tel./fax.: (033) 877-16-16
A A A


1. Uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonym wejściem z zachowaniem dystansu społecznego min. 1,5 m.
2. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach, dezynfekują ręce i kierują się bezpośrednio do przydzielonych sal lekcyjnych.
3. Opiekunowie uczniów pozostają na zewnątrz budynku. Wyjątek stanowią opiekunowie uczniów niepełnosprawnych oraz dzieci z klas 1.
4. Wejście do szkoły osób niebędących pracownikami bez zgody Dyrektora szkoły jest niedozwolone.
5. Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie kierują się pod jego opieką do wyznaczonego wyjścia.
6. Należy dostosować się do poleceń wydawanych przez pracowników szkoły.