tel./fax.: (033) 877-16-16
A A A

Rozdanie świadectw w klasach I - VIII SP oraz dyplomów w oddziałach zerowych odbędzie się wg ustalonego harmonogramu:

- klasy I - VIII SP - w piątek 26 czerwca 2020r.

- oddziały zerowe - w czwartek 25 czerwca 2020r.

Zobacz szczegółowy harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/2020 - harmonogram zakończenia roku szkolnego.

Uroczysta Msza Święta na zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w środę o godz. 18.00.