tel./fax.: (033) 877-16-16
A A A

IMG 20191215 14595915 grudnia 2019 r. przedstawiciele Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim wspólnie z harcerzami Hufca Ziemi Wadowickiej odebrali Betlejemskie Światełko Pokoju. Przybyło ono do nas ze Słowacji, a tam dotarło od skautów austriackich, którzy od ponad 30 lat odpalają je w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. To symbol pokoju, radości i nadziei.
W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To od niego co roku odpala się jedną świeczkę, której płomień, niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty, obiega świat. Skauci z całej Europy, a wśród nich harcerze ZHP, przekazując to Światło, dzielą się radosną nowiną oraz krzewią uniwersalne wartości braterstwa i pokoju. Tegoroczne hasło, które przyświeca sztafecie Betlejemskiego Światełka Pokoju to „Światło, które daje moc”.
W Krakowie uroczystość przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju rozpoczęła się na wzgórzu wawelskim, gdzie odbył się apel harcerski. Następnie została odprawiona msza w katedrze. W homilii abp Marek Jędraszewski zauważył, że radość jest zawsze związana z pokojem. „Najpierw jest to pokój serca, który daje nam Jezus Chrystus. Potem jest to pokój między ludźmi i między narodami” - mówił arcybiskup. Przypomniał też o trwającej w Syrii wojnie i o trudnej sytuacji mieszkających tam chrześcijan, którzy doświadczają przemocy i nienawiści. Ich wiara, mimo trudów i prześladowań, jest niezłomna.
Po mszy świętej harcerze przeszli z Wawelu na Rynek Główny, gdzie pod Wieżą Ratuszową harcmistrz Mariusz Siudek, komendant ZHP Chorągwi Krakowskiej, przekazał zapalony lampion Betlejemskiego Światła Pokoju wiceprezydentowi Krakowa Bogusławowi Kośmidrowi.
To właśnie z Rynku Głównego w Krakowie nasi harcerze odebrali Betlejemskie Światełko Pokoju. Z samego rana w poniedziałek przekazali je na ręce dyrektora Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim mgr Artura Piórkowskiego.

Magdalena Tatara-Popielarczyk