tel./fax.: (033) 877-16-16
A A A

ql1Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim może pochwalić się kolejnym sukcesem - Krajową Odznaką Jakości przyznaną 05.08.2019r. przez Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie za projekt pt. „My Digital classroom” realizowany na platformie eTwinning przez wybranych uczniów klas: Va, VIIa i VIIc pod opieką nauczyciela języka angielskiego.

Projekt trwał pół roku: od stycznia do czerwca 2019. Brali w nim udział nauczyciele wraz z uczniami z różnych krajów: Turcji, Rumunii, Bułgarii, Włoch, Portugalii, Północnej Macedonii oraz Słowenii. Zakładał on przede wszystkim rozwój kompetencji językowych, cyfrowych, społecznych oraz z zakresu przedsiębiorczości i komunikacji. Uczniowie dowiedzieli się, jak korzystać z takich narzędzi jak: Voki, Canva, Story Jumper, Book Creator, Kahoot, LearningApps, Google forms oraz Padleta. W efekcie rozwinęli swoje umiejętności językowe, informatyczne, nauczyli się, jak bezpiecznie korzystać z Internetu, jak komunikować się w języku angielskim, poznali nowe kraje, ich tradycje i kultury. Efekty pracy, takie jak: gry, plakaty, zakładki, ebooki zostały udokumentowane w postaci zdjęć oraz filmów i zamieszczone na platformie TwinSpace.
Projekt okazał się „strzałem w dziesiątkę”. Uczniowie byli nim zafascynowani, dlatego w przyszłym roku szkolnym czekają na nich aż trzy nowe projekty, w których będą mogli wykazać się swoją wiedzą z różnych dziedzin oraz wykorzystać i rozwinąć swoje umiejętności językowe i informacyjno-komunikacyjne.

Katarzyna Melzer