tel./fax.: (033) 877-16-16
A A A

Drodzy Rodzice!

Z radością pragniemy powitać Was i Wasze dziecko w Gminnym Przedszkolu Samorządowym w Makowie Podhalańskim.


Dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzyliście. Zdajemy sobie sprawę, że pierwsze dni w przedszkolu będą dla Waszej pociechy, jak również dla Was, okresem trudnym i pełnym niepokojów. Dziecko zmieni swe najbliższe otoczenie, wkroczy w nieznany świat pełen obcych dzieci i dorosłych, gdzie obowiązują nowe zasady. Dla Was natomiast ulegnie zmianie organizacja życia codziennego. My ze swojej strony postaramy się zapewnić Waszym małym Skarbom, jak najlepsze warunki zdrowotne i wychowawcze – otaczając je serdecznością, fachową opieką oraz dając im poczucie bezpieczeństwa.


Czas poznawania, przyzwyczajania się do przedszkola, dopasowywania do panujących w nim zasad i reguł, rytmu dnia; czas odnajdywania siebie samego w społeczności przedszkolnej nazywamy procesem adaptacji. Może on trwać od ok. 2 tygodni do nawet 2 miesięcy, a czasem dłużej. Zależy to indywidualnie od każdego dziecka – jego siły charakteru, osobowości, obecnego poziomu rozwoju emocjonalno-społecznego, warunków środowiskowych i wielu innych czynników. W okresie przystosowania się do warunków przedszkolnych niemal u wszystkich dzieci można zaobserwować zmiany w zachowaniu. Zazwyczaj ustępują one pod wpływem właściwej reakcji rodziców.
W czasie adaptacji do życia przedszkolnego bardzo ważne jest wsparcie rodziców.
Aby ułatwić dziecku start w przedszkolu:
– poświęcajmy mu dużo czasu, bawmy się z nim,
– często chwalmy go, podkreślając jego dzielność,
– zapewnijmy mu w domu spokojną atmosferę,
– tak organizujmy ranki, aby wyprawa do przedszkola nie odbywała się w pośpiechu, który wywołuje niepokój,
– w początkowym okresie – o ile to możliwe – dobrze jest odbierać dziecko wcześniej, ponieważ kilkulatek ma inne poczucie czasu i okres przebywania poza domem wydaje mu się bardzo długi (następnie stopniowo wydłużamy czas rozstania),
– nie składajmy dziecku obietnic, których nie możemy wypełnić ( np. nie obiecujmy, że przyjdziemy po nie wcześniej, jeżeli jest to niemożliwe),
– stosujmy w przedszkolu krótkie pożegnanie – kiedy je wydłużamy, dziecko dłużej cierpi,
– nigdy nie straszmy dziecka przedszkolem, czy nauczycielem,
– pozwólmy dziecku zabrać cząstkę domu do przedszkola (np. przytulankę),
– przyzwyczajajmy dziecko do samoobsługi (jedzenie, ubieranie, załatwianie potrzeb fizjologicznych, mycie rąk),
– nie okazujmy dziecku własnych rozterek zostawiając je w przedszkolu, ponieważ przekazujemy mu wtedy swoje lęki,
– okazujmy mu ciepło, uśmiech, zrozumienie.
Jesteśmy pewni, że nasze i Państwa starania pomogą Waszemu dziecku poczuć się bezpiecznie i dobrze w środowisku przedszkolnym,
czego Wam i Waszym dzieciom życzymy.

Czekamy na Was  !

Informacje organizacyjne:
- Książki dla dzieci 6-letnich (zerówka) będą do nabycia w księgarni „KUBUŚ” na rynku w Makowie Podhalańskim – tytuł i autor obowiązujących podręczników podany jest na stronie internetowej naszej szkoły;
- dzieci 3-4-5-letnie (przedszkole) nie obowiązują książki;
- wyprawka przedszkolaka i zerówkowicza będzie podana w pierwszym tygodniu września przez wychowawczynię każdej grupy;
- w naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia z języka angielskiego w każdej grupie wiekowej o raz zajęcia z religii w grupach zerówkowych;
- przedszkole zapewnia też zajęcia logopedyczne;
- Rodzice mogą zapoznać się z informacjami na temat bieżących wydarzeń na tablicach przed każdą salą oraz na stronie internetowej szkoły;
- w przedszkolu staramy się kłaść nacisk na racjonalne i zdrowe żywienie dzieci; wszelkie informacje na temat wyżywienia udzielane są na tablicach w szatni oraz biurze „Stołówki Smakołyk”;