tel./fax.: (033) 877-16-16
A A A

„Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji.”
Maria Dąbrowska

IX GMINNY KONKURS POLONISTYCZNY
O ZŁOTE PIÓRO BURMISTRZA

Organizator:
Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim pod patronatem Burmistrza Makowa Podhalańskiego.

Cele konkursu:
• Sprawdzenie stopnia znajomości treści książek.
• Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
• Rozbudzanie pasji czytelniczej oraz zamiłowania do literatury.
• Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
• Popularyzacja wartościowej literatury dla dzieci i młodzieży.
• Wzbogacanie słownictwa poprzez obcowanie z pięknem języka literackiego.

Informacje ogólne:
• Zadaniem uczniów w tegorocznej edycji będzie wykazanie się znajomością treści książek konkursowych (wykaz poniżej).
• Karty zgłoszeń (załącznik numer 1) należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół przy ulicy Wolności 53 w Makowie Podhalańskim do dnia 26.04.2019 r.
• Konkurs odbędzie się dnia 10.05.2019 r. w wyznaczonych salach Zespołu Szkół przy ulicy Wolności 53 w Makowie Podhalańskim. Rozpocznie się o godz. 9.00. Zakończenie konkursu i wręczenie nagród nastąpi ok. godz. 11.00 w auli Zespołu Szkół.
• Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2).


Adresaci konkursu:
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkoły podstawowej i dotychczasowego gimnazjum. Można zgłosić: dwóch uczestników ze szkoły podstawowej z klas IV – VI i trzech uczestników z klas VII, VIII i III gimnazjum.
2. Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe:
I. Uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej.
II. Uczniowie klas VII , VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum.

Zasady przeprowadzenia konkursu:
• Zadania konkursowe będą obejmowały wiedzę z zakresu znajomości treści książek (symbole, motywy, charakterystyczne cytaty, rekwizyty, bohaterowie i ich cechy, wydarzenia).
• Konkurencje będą oceniane przez Komisje, w skład których zostaną powołani nauczyciele przybyli na konkurs oraz wyznaczeni przez organizatorów.
• W obu kategoriach wiekowych przyznane zostaną trzy nagrody główne (pierwsze, drugie i trzecie miejsce) oraz wyróżnienia. Nagrody rzeczowe zostaną ufundowane przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego.
• Komisja Konkursowa zobowiązana jest do zachowania bezstronności. W sytuacjach spornych decyzję o przyznaniu punktów podejmuje ekspert powołany przez Organizatorów Konkursu.
• Od werdyktu Komisji nie przysługuje odwołanie.


Wykaz książek dla uczniów kl. IV – VI:
Andrzej Maleszka „Magiczne drzewo. Tajemnica mostu.”
Roald Dahl „Charlie i wielka winda”
C.S. Lewis „Opowieści z Narnii. Książę Kaspian”

Wykaz książek dla uczniów kl. VII , VIII i III gimnazjum:
James Dashner "Więzień Labiryntu"
Barbara Kosmowska "Samotni.pl"
Barbara Ciwoniuk "A jeśli zostanę..."
Eva Voller "Ukryta brama"

Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły – www.zsmakow.edu.pl

Kontakt:
Sekretariat Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim – tel. (33) 8771 616.

Organizatorzy:
w kategorii szkół podstawowych kl. IV – VI: pani Magdalena Maj, pani Ewelina Długopolska;
w kategorii gimnazjów i kl. VII, VIII: pani Małgorzata Jałocha, pani Jolanta Barłóg.

 

Do pobrania:

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2