tel./fax.: (033) 877-16-16
A A A

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W dniu 21 września odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego, w których wzięli udział uczniowie klas IV-VIII.
W tym roku było siedmioro kandydatów: Krzysztof Sala z klasy 8b, Małgorzata Bisaga z klasy 7a, Julia Bukowczan z klasy 8a, Lidia Budzyń z klasy 7c, Maciej Jurek z klasy 7d, Kacper Jurek z klasy 6b oraz Anna Listwan z klasy 7b.
Każdy z kandydatów zaprezentował trzy pomysły, które chciałby zrealizować, będąc przewodniczącym szkoły.
Największą ilość głosów zdobył Krzysztof Sala, który został przewodniczącym samorządu szkolnego, natomiast zastępcą przewodniczącego została Julia Bukowczan.
Pozostali kandydaci weszli w skład Samorządu Uczniowskiego.
Zwycięzcom gratulujemy!

Joanna Gigoń
Bożena Grabiec

W dniu 24.09.2020r. odbędzie się dzień otwarty:
16.30 – przedszkole, oddziały zerowe, klasy I-III
17.00 – klasy IV - VIII.


W tym dniu, o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców w auli szkolnej, na które zaproszeni są przedstawiciele rodziców z każdej klasy i oddziału przedszkolnego.

 

 

 


1. Uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonym wejściem z zachowaniem dystansu społecznego min. 1,5 m.
2. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach, dezynfekują ręce i kierują się bezpośrednio do przydzielonych sal lekcyjnych.
3. Opiekunowie uczniów pozostają na zewnątrz budynku. Wyjątek stanowią opiekunowie uczniów niepełnosprawnych oraz dzieci z klas 1.
4. Wejście do szkoły osób niebędących pracownikami bez zgody Dyrektora szkoły jest niedozwolone.
5. Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie kierują się pod jego opieką do wyznaczonego wyjścia.
6. Należy dostosować się do poleceń wydawanych przez pracowników szkoły.

 

wejscia

 

Oznaczenia wejść:

A – Wejście główne do szkoły

B1 – Wejście do budynku szkoły podstawowej na lewo od wejścia głównego

B2 – wejście z tyłu od placu zabaw (obok świetlicy)

C – Wejście do budynku „byłego gimnazjum” na prawo od wejścia głównego

H1 – wejście na halę sportową od strony parkingu głównego

H2 – wejście na halę sportową od strony orlika

H3 – wejście boczne na halę sportową od strony parkingu głównego

P1 – wejście główne do przedszkola

P2 - wejście boczne do przedszkola (obok stołówki)

 

 

Podkategorie