logo z cieniem 2

„Każda książka jest żywym stworzeniem...
Każda ma duszę i każda ma serce...”
/K. Makuszyński/

VIII GMINNY KONKURS POLONISTYCZNY
O ZŁOTE PIÓRO BURMISTRZA

Organizator :
Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim pod patronatem Burmistrza Makowa Podhalańskiego.


Cele konkursu:
• Sprawdzenie stopnia znajomości treści książek.
• Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
• Rozbudzanie pasji czytelniczej oraz zamiłowania do literatury.
• Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
• Popularyzacja wartościowej literatury dla dzieci i młodzieży.
• Wzbogacanie słownictwa poprzez obcowanie z pięknem języka literackiego.


Informacje ogólne:
• Zadaniem uczniów w tegorocznej edycji będzie wykazanie się znajomością treści książek konkursowych (wykaz poniżej).
• Karty zgłoszeń (załącznik numer 1) należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół przy ulicy Wolności 53 w Makowie Podhalańskim do dnia 19.01.2018 r.
• Konkurs odbędzie się dnia 6.02.2018 r. w wyznaczonych salach Zespołu Szkół przy ulicy Wolności 53 w Makowie Podhalańskim. Rozpocznie się o godz. 9.00. Zakończenie konkursu i wręczenie nagród nastąpi ok. godz. 11.00 w auli Zespołu Szkół.
• Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych ( załącznik nr 2).

Adresaci konkursu:
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkoły podstawowej i dotychczasowego gimnazjum. Można zgłosić: dwóch uczestników ze szkoły podstawowej z klas IV – VI i trzech uczestników z klas VII i gimnazjum.
2. Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe:
I. Uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej.
II. Uczniowie klas II – III gimnazjum i uczniowie kl. VII.


Zasady przeprowadzenia konkursu:
• Zadania konkursowe będą obejmowały wiedzę z zakresu znajomości treści książek (symbole, motywy, charakterystyczne cytaty, rekwizyty, bohaterowie i ich cechy, wydarzenia).
• Konkurencje będą oceniane przez Komisje, w skład których zostaną powołani nauczyciele przybyli na konkurs oraz wyznaczeni przez organizatorów.
• W obu kategoriach wiekowych przyznane zostaną trzy nagrody główne (pierwsze, drugie i trzecie miejsce) oraz wyróżnienia. Atrakcyjne nagrody rzeczowe zostaną ufundowane przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego.
• Komisja Konkursowa zobowiązana jest do zachowania bezstronności. W sytuacjach spornych decyzję o przyznaniu punktów podejmuje ekspert powołany przez Organizatorów Konkursu.
• Od werdyktu Komisji nie przysługuje odwołanie.


Wykaz książek dla uczniów kl. II i III gimnazjum oraz kl. VII:
• D. Terakowska „Lustro pana Grymsa”
• N. Sparks „Jesienna miłość”
• Agata Christie „I nie było już nikogo”
• B. Kosmowska „Pozłacana rybka”

Wykaz książek dla uczniów kl. IV - VI:
• A. Maleszka „Magiczne drzewo. Gra”
• R. Gościnny, J. J. Sempe „Mikołajek ma kłopoty”
• I. Jurgielewiczowa „Inna”


Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły – www.zsmakow.edu.pl


Kontakt:
Sekretariat Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim – tel. (33) 8771 616.


Organizatorzy:
w kategorii szkół podstawowych kl. IV – VI : pani Joanna Urbańczyk, pani Ewelina Długopolska;
w kategorii gimnazjów i kl. VII: pani Małgorzata Jałocha, pani Jolanta Barłóg.

Wrzesień 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30