logo z cieniem 2

Otrzymaliśmy certyfikat: „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.
W Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie we wtorek 31 października 2017 roku odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatów „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Dyrektor Szkoły - Artur Piórkowski, przedstawicielka uczniów - Olimpia Lurka i koordynator projektu – Piotr Melzer odebrali certyfikat z rąk I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Pawła Dzierżaka, Pana Piotra Ćwika - Wojewody Małopolskiego oraz Pani Barbary Nowak- Małopolskiego Kuratora Oświaty. Łącznie wyróżnienia za wzorową realizację założeń projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa odebrały 22 szkoły z całej małopolski.

dsc 73301

Na zdj. Od lewej: Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski, Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty, Artur Piórkowski – Dyrektor Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim, Dariusz Drobny – Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej, Piotr Melzer – Szkolny koordynator projektu, Paweł Dzierżak - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, Olimpia Lurka – przedstawiciel uczniów naszej szkoły.

Przystąpiliśmy do realizacji projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w 2015 r. Do współpracy w realizacji projektu „SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO – ZPB” zaprosiliśmy tzw. Partnerów Projektu, którzy zadeklarowali swoją gotowość wsparcia działań służących naszym uczniom. Na podstawie analizy cyklicznie przeprowadzanych ankiet określiliśmy priorytety i stworzyliśmy Zintegrowany Plan Działania, w ramach którego realizowaliśmy między innymi następujące zadania:
• szeroko pojęta działalność edukacyjno – profilaktyczna zmierzająca do zwiększenia świadomości uczniów dotyczącej przemocy (przemoc fizyczna i psychiczna, cyberprzemoc, wandalizm),
• kontynuacja podjętych działań zmierzających do poprawy i utrzymania bezpieczeństwa uczniów podczas przerw szkolnych,
• lekcje wychowawcze na temat Karty Praw Człowieka, godności i nietykalności cielesnej,
• zajęcia z przedstawicielami Policji dotyczące unikania zagrożeń, odpowiedzialności karnej nieletnich oraz agresji i przemocy,
• mediacje z uczniami wchodzącymi w konflikty,
• zajęcia warsztatowe dla uczniów na tematy związane z agresją (Przerwać cyberprzemoc, Sposoby radzenia sobie z agresją, Profilaktyka uzależnień).

Wynikiem pracy szkoły i wszystkich partnerów w projekcie było przyznanie przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie honorowego Certyfikatu.

Wrzesień 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30