logo z cieniem 2

20170522 110906

Zgodnie z ogólnoświatowymi tendencjami – również w Polsce, wiek rozpoczęcia nauki języka angielskiego jest sukcesywnie obniżany. Nauczanie języka obcego w grupach przedszkolnych jest coraz bardziej popularne. Wielu rodziców i nauczycieli uważa, że wczesne rozpoczęcie nauki daje większą gwarancję sukcesu. Wyniki badań wskazują na to, że dzieci uczące się języka obcego od wczesnego dzieciństwa, szybciej osiągają płynność w mówieniu i mają lepszą wymowę. Efekty doświadczeń innych krajów w dziedzinie wczesnego nauczania języków obcych są bardzo zachęcające i warte naśladowania. Również oczywistą rzeczą jest to, że dzieci chętniej i z dużym zainteresowaniem uczą się słownictwa, tekstów piosenek i wierszyków w języku obcym. Nie do przecenienia jest fakt, iż nabędą one umiejętności i poszerzą wiedzę z różnych dziedzin edukacyjnych, w zależności od realizowanej tematyki na zajęciach. Dlatego postanowiłam w naszej szkole realizować przez cały rok szkolny 2016/2017 innowację pedagogiczną p.n. „Angielski od najmłodszych lat”. Zajęciami, które odbywały się dwa razy w tygodniu objęte były dwie grupy 4-5-latków.


Głównymi celami innowacji było:
• uwrażliwienie dzieci na język angielski,
• wypracowanie gotowości do rozwijania kompetencji komunikacyjnej,
• kształtowanie motywacji do nauki języka angielskiego,
• stwarzanie sytuacji sprzyjających odkrywaniu świata,
• wykreowanie w dzieciach otwartości wobec świata.
Dzieci zapoznawały się z nowym słownictwem osadzonym w grupie leksykalnej. Prezentacja materiału następowała na podstawie historyjki, scenki, rymowanki lub piosenki. Sposób prezentacji, a następnie utrwalania był zróżnicowany, aby jednocześnie rozwijać umiejętność uczenia się. Nauczyciel organizując zajęcia, stwarzał sytuacje, w których dzieci bawiąc się strukturami gramatycznymi, same wyciągały wnioski na temat funkcjonowania języka. Formy gramatyczne w naturalny sposób były przyjmowane przez dzieci jako integralna część języka, jakim w trakcie gier i zabaw porozumiewały się przy omawianiu obrazków. Podczas zajęć dzieci poznawały zwroty i funkcje komunikacyjne, wzorowane na autentycznym języku, używanym przez rówieśników w krajach anglojęzycznych.

Katarzyna Melzer

Wrzesień 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30